Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 12.11.2019,   wiceprzewodniczący komisji od 04.12.2019
Członek Komisji Ustawodawczej od 12.11.2019

 

.................................................................................................................................................

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie w związku ze znieważaniem urzędów państwowych wygłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 30.05.2012

Dodano o godzinie 03:28, 2 czerwca 2012

Oświadczenie do prezesa Rady Ministrów w związku ze znieważaniem urzędów państwowych. Zwracam się do prezesa Rady Ministrów o wyjaśnienie w takiej kwestii: dlaczego rząd toleruje precedens polegający na wywieszaniu symboli organizacji pozarządowych na urzędach państwowych w miejscach przeznaczonych wyłącznie dla symboli ... CZYTAJ WIĘCEJ

Pytania w Senacie RP – punkt Informacja ministra spraw zagranicznych o sytuacji Polonii

Dodano o godzinie 02:32, 1 czerwca 2012

Senator Jan Maria Jackowski:Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Pani senator Czudowska uprzedziła moje pytanie. Oczywiście też jestem zainteresowany odpowiedzią na to pytanie, jak również działaniami rządu w tym zakresie. Chodzi o to, aby ta znieważająca czy zniesławiająca Polskę na arenie międzynarodowej wypowiedź została w jakiś ... CZYTAJ WIĘCEJ