Rodzice

Jadwiga_Jackowska

Jadwiga Jackowska (1915-2006) – ekolog, popularyzator polskiej kultury i przyrody, nauczyciel akademicki, publicystka, żołnierz AK, animator organizacji kombatanckich i kresowych.

Dowiedź się więcej >>>

240px-Jerzy_Jackowski
Jerzy Jackowski (1912-1976) – dr inż. nauk leśnych, ppor. Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej, porucznik lwowskiej AK, jeden z najbardziej zasłużonych leśników Polski Północnej, wybitny działacz ochrony przyrody.


Dowiedź się więcej >>>

Otwarcie wystawy „Dr inż. Jerzy Jackowski w stulecie urodzin” w Książnicy Pomorskiej  w Szczecinie

22 października w Książnicy Pomorskiej nastąpiło otwarcie wystawy poświeconej  w stulecie urodzin Jerzemu Jackowskiemu (1912 – 1976) , dr. inż. nauk leśnych, ppor. Wojska Polskiego w wojnie obronnej 1939 roku, porucznikowi lwowskiej AK, jednemu z najbardziej zasłużonych leśników Polski Północnej, wybitnemu działaczowi ochrony przyrody, którego imieniem nazwano rezerwat przyrody Źródliskowa Buczyna w Puszczy Bukowej. W otwarciu wystawy uczestniczyli parlamentarzyści, biskup Stanisław Stefanek, przedstawiciele środowisk naukowych i kulturalnych,  Szczecina, a także licznie przybyli leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, działacze ekologiczni oraz rodzina Jerzego Jackowskiego. Organizatorem wystawy jest Książnica Pomorska w Szczecinie oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie.  Wystawę usytuowana Holu przy Czytelni Pomorzoznawczej można oglądać do 15 listopada 2012 roku. Poniżej zdjęcia z uroczystości otwarcia.

Szcz 1 Szcz 2 Szcz 3 Szcz 4 Szcz 5 Szcz 6 Szcz 7

Senator Jackowski gościem wystawy – Ziemiaństwo Polskie w XX wieku

Ziemianie_fot©PŻycieński0142 lipca w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie została otwarta wystawa „ Europa w Rodzinie Ziemiaństwo Polskie w XX wieku”. Wystawie, której tytuł pochodzi z książki Marii Czapskiej patronuje Instytut Pamięci Narodowej, Zamek Królewski w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie.Ziemianie_fot©PŻycieński099

senator Jackowski wraz z prezesem P.T.Z. Marcinem Szirmerem składa gratulacje komisarzowi wystawy Agnieszce Łuczak

W otwarciu wystawy uczestniczył senator RP Jan Maria Jackowski wraz z władzami instytucji patronujących wystawie, prezesem IPN Łukaszem Kamińskim, prezesem PTZ Marcinem Schirmerem i gospodarzem wystawy dyrektorem Zamku Królewskiego w Warszawie prof. Andrzejem Rottermundem. Ziemianie_fot©PŻycieński038

 sen. Jackowski przedstawia prezesowi IPN Łukaszowi Kamińskiemu nestorkę rodów ziemiańskich Cecylię Krasicką

Na wystawie przedstawiono  dzieje rodzin m.in. Gombrowiczów, Czapskich, Donimirskich, Fudakowskich, Jackowskich, Janta-Połczyńskich, Kleniewskich, Lanckorońskich, Pileckich, Raczyńskich, Radziwiłłów. Ekspozycja przybliża dzieje ziemiaństwa – społeczną, polityczną i gospodarczą rolę jaką odgrywało, a także jego schyłek, który rozpoczął się wraz z wybuchem II wojny, kiedy w większości zostali pozbawieni majątków, a często wysiedleni przez Niemców, a później Sowietów.

Ziemianie_fot©PŻycieński089

 

 w rozmowie przy opisie i fotografii rodziny Jackowskich

Odwiedzający mają okazję do zobaczenia unikatowych dokumentów i zdjęć udostępnionych przez rodziny. To fotografie portretowe, ale także ukazujące prace w majątku np. nowoczesną hodowlę koni czy karpi i przybliżające oblicze ówczesnej wsi. Są również fragmenty listów, wspomnień czy akty zakupu ziemi, jak również “zbiór zasad ziemiańskich” – zasady etyczne, patriotyczne i savoir-vivre’u zaczerpnięte z różnych publikacji, ilustrujące ziemiański system wartości.

gdańsk

 

gdańsk 2gdańsk 3gdańsk 4

Tutaj Album Rodziny Jackowskich