Opublikowano w kategorii: Aktualności

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W minioną środę tj. 31 lipca odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tematem posiedzenia w którym wziął udział senator RP Jan Maria Jackowski był projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, autorstwa posłów PSL. Głównym zamysłem zmiany obowiązujących przepisów jest wprowadzenie jeszcze szerszej możliwości postępowania scaleniowego z urzędu. Takie rozszerzenie budzi obawy i niepokój senatorów PiS. Jak zaznaczył senator Jackowski, proponowane w projekcie zmiany powodują, że przebieg granic nieruchomości zabudowanych może się dokonywać bez zgody właściciela, co w znacznym stopniu umniejsza prawo własności. Senator zwraca też uwagę  na inny aspekt zawarty w projekcie przywołując zapis o możliwości stosowania nadzwyczajnego trybu wzruszenia decyzji administracyjnej narzucającej scalenie do, zbyt krótkiego okresu zdaniem senatora, 5 lat. W przeważającej opinii członków Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zasiadających w niej z ramienia Prawo i Sprawiedliwość, tak znowelizowana ustawa wpłynie niekorzystnie na stosunki własnościowe na polskiej wsi, ze szczególną stratą dla właścicieli nieruchomości położonych w pobliżu terenów uznanych za siedliska przyrody, narażjąc ich na wywłszczenia. Mając na uwadze płynące z zapisów zagrożenia senator Jackowski złożył na posiedzeniu komisji wniosek o odrzucenie projektu.