Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej świętowane w Kroczewie

e

10/09/2023 19:37

Gazeta plonszczak.pl

To była historyczna sobota (9 września) w Kroczewie, gdzie świętowano jubileusz 100-lecia miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.Reklama

Uroczystości rozpoczęła się msza w kościele w Kroczewie, a następnie przeniosły się one pod remizę jubilatki.

Wzięły w nich udział poczty sztandarowe i strażacy z jednostek OSP nie tylko z gminy Załuski oraz mieszkańcy i przedstawiciele samorządu i wielu instytucji. Ślubowanie złożyli też najmłodsi z młodzieżowej drużyny pożarniczej w Kroczewie.

Gości witał wójt gminy Kamil Koprowski, dowódcą uroczystości był Dariusz Kujawa, poczet sztandarowy stanowili Arkadiusz Kilian, Jakub Raczyński i Maciej Smoliński, a prezes OSP Kroczewo Piotr Smoliński zapoznał wszystkich z historią jednostki – pigułka ze wspomnień na końcu materiału.

Odsłonięto pamiątkowy, jubileuszowy dzwon, a potem uhonorowano jednostkę i strażaków.

Decyzją Zarządu Głównego Związku OSP RP, jednostka OSP Kroczewo oznaczona została Złotym Znakiem Związku OSP RP, a marszałek województwa mazowieckiego nadal jednostce medal honorowy Pro Masovia, a jubileuszowe wyróżnienia nadal OSP Kroczewo wojewódzki komendant PSP.

Indywidualnie odznaczono też strażaków.

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał Zenon Tłuchowski. Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: Zbigniew Biegalski i Stanisław Łączyński. Krzysztof Czyżewski, Remigiusz Krawieczyński, Roma Słupecki, Krzysztof Szcześniak, Damian Syżeń, Radosław Tłuchowski uhonorowani zostali srebrnymi medalami „Za zasługi dla pożarnictwa”, a brązowym: Maciej Grabowski.

Odznakę „Strażak wzorowy” otrzymali: Włodzimierz Jakubowski, Przemysław Karczmarczyk, Sebastian Łubek, Ewelina Małkiewicz, Jakub Raczyński i Piotr Smoliński.

Odznaki „Za wysługę lat” zaś otrzymali: Ryszard Miklewicz – 60 lat, Robert Biegalski i Zbigniew Biegalski – za 35 lat, Krzysztof Czyżewski, Stanisław Łączyński i Marek Małkiewicz – za 25 lat.

W ceremoniale nagradzania i odznaczeń uczestniczyli: senator Jan Maria Jackowski, komendant powiatowy PSP Płońsk st. bryg. Artur Czachowski, członek zarządu wojewódzkiego ZOSP RP Antoni Czapski, prezes powiatowego oddziału ZOSP RP Aleksander Jarosławski, wiceprezes powiatowego oddziału ZOSP RP Jacek Ryziński, wójt gminy Załuski Kamil Koprowski i prezes OSP Kroczewo Piotr Smoliński. (ak); foto: Artur Kołodziejczyk

Historia w pigułce

Tak jak mówił podczas uroczystości prezes OSP Kroczewo Piotr Smoliński, w latach osiemdziesiątych XX wieku przyjęto, że straż w Kroczewie powstała w 1923 roku. Proponował, by tak to pozostawić w kronikach, mimo że ostatnio brygadier Andrzej Głowacki z PSP Płońsk odnalazł historyczne dokumenty prasowe i rejestrowe, z których wynika, że pierwsze Towarzystwo Straży Ogniowej w Kroczewie mogło działać już w 1909, a niemal na pewno działało w 1916.

Działalność OSP Kroczewo w okresie międzywojennym nie została zachowana. Po II wojnie światowej działalność została reaktywowana w 1947 roku pod nazwą OSP. Wówczas prezesem został Edward Nowakowski, a naczelnikiem Zygmunt Biegalski. Poza niimi członkami OSP byli: Kazimierz Czekalski, Stanisław Derkus, Antoni Jakubiak, Stanisław Jakubiak, Czesław Kurpiewski, Jan Liberadzki, Marian Nowakowski, Jan Piekut, Antoni Sikorski, Jan Sadecki, Henryk Wojciechowski.

W tym czasie wyposażenie OSP stanowiły: pompa ręczna, bosaki, łopaty i inny sprzęt ręczny. Środkiem transportu był wóz konny druhów Kazimierza Czekalskiego lub Mariana Nowakowskiego.

Impulsem do rozwoju działalności OSP na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych była inicjatywa budowy remizy. Decydujący udział w tym przedsięwzięciu mieli: Roman Biegalski, Henryk Bartczak, Włodzimierz Gerłowicz, Jan Dubracki, Czesław Miller, Jan Nerć, Jan Podbielski, Edward Prusak, Henryk Zembrzycki. Był w tym gronie też, obecny na uroczystości 100-lecia, Ryszard Miklewicz, którego staż w OSP wynosi już 60 lat. Istotne kłopoty związane z fachowym wykonaniem robót budowlanych przy remizie pomógł rozwiązać murarz Stanisław Łubek – dziadek obecnego druha Sebastiana.

Kolejne etapy aktywizacji działalności wiążą się ściśle z zakupem samochodów – były to: Żuk – rok 1988, Magirus – rok 2004, Opel Movano – rok 2016. Wyposażenie w specjalistyczne samochody i sprzęt przyczyniło się walnie do włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w grudniu 2018 roku.

Aktualnie OSP Kroczewo liczy 38 członków, w tym 6 kobiet. W zespole 28 osób posiada przygotowanie i uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczych. Po liczącej ponad 30 lat przerwie, powstała obecnie Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która właśnie 9 września złożyła ślubowanie.

Źródło: plonszczak.pl