Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Powiat Przasnyski. Upamiętnili członków podziemia antykomunistycznego

W niedzielę 30 lipca 2023 r. w Lipie odbyła się wyjątkowa uroczystość. Spotkanie odbyło się w 15. rocznicę odsłonięcia tablicy upamiętniającej żołnierzy Ruchu Oporu Armii Krajowej zamordowanych w Lipie 15 VII 1945 r. oraz pochodzących z Lipy i okolic żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zamordowanych na warszawskiej Pradze 26 II 1946 r.

Na cmentarzu w Jednorożcu na grobie żołnierzy ROAK z oddziału Kazimierza Artyfikiewicza „Trzynastki” zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. – Były z nami delegacje instytucji kultury, organizacji pozarządowych, samorządów, rodzin zamordowanych. Potem mszę w lipskiej kaplicy celebrował ks. Jacek Daszkowski, proboszcz parafii Święte Miejsce. Wojciech Łukaszewski przeczytał czytanie, Anna Karwowska modlitwę wiernych, a Gabriel Janowski modlitwę o pokój. Na mszy obecne były poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipie, Stowarzyszenia Rodów Chodkowskich, NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych oraz 2. Ośrodka Radioelektronicznego im. płk. dypl. Adama Ignacego Koca w Przasnyszu – informuje Stowarzyszenie „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej” organizator wydarzenia.

Były obecne rodziny upamiętnionych żołnierzy i innych osób, które należały do NSZ i ROAK – po mszy przed tablicą złożyły kwiaty i znicze. Kwiaty i znicze złożyli także: senator Jan Maria Jackowski, delegatka Marszałka Województwa Mazowieckiego Wiesława Krawczyk i radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski, przewodniczący Rady Gminy Jednorożec Cezary Wójcik, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu Wojciech Łukaszewski, radny Rady Powiatu Przasnyskiego Dariusz Wilga, wójt gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska, przewodniczący Rady Gminy Przasnysz Dariusz Jankowski, wicestarosta przasnyski Paweł Mostowy, delegacje Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, Muzeum Historycznego w Przasnyszu, Związku Piłsudczyków RP Oddział w Przasnyszu, Stowarzyszenia „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”, Stowarzyszenia Rodów Chodkowskich, delegacje służb mundurowych – Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu, Nadleśnictwa Przasnysz, 2. Ośrodka Radioelektronicznego im. płk. dypl. Adama Ignacego Koca w Przasnyszu i 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”.

Przez cały czas wartę przy tablicy pełnili żołnierze z 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. Rój.

Po złożeniu kwiatów i zniczy Maria Weronika Kmoch, członkini zarządu Stowarzyszenia „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej” i koordynatorka wydarzenia, wygłosiła prelekcję o życiu i śmierci wspominanych, opisując lokalne struktury ROAK i NSZ.

– Następnie udaliśmy się do remizy OSP Lipa na poczęstunek przygotowany przez KGW sołectwa Lipa. Można było zajrzeć do namiotu ciechanowskich terytorialsów. Były rozmowy, a także kiermasz publikacji regionalnych wydanych przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej. Pozyskaliśmy nowe nabytki do Jednorożeckiego Archiwum Społecznego. Dziękujemy jednorożeckiej bibliotece i samorządowi za wsparcie, a za współpracę Annie Karwowskiej. To ona wyszła z inicjatywą, by zorganizować uroczystość – czytamy.

– Dziękujemy za obecność społeczności wsi Lipa, w tym radnemu Rady Gminy Jednorożec z tego sołectwa Januszowi Więckowi oraz sołtysce sołectwa Lipa Barbarze Więcek. Dziękujemy za obecność i wspólnotą modlitwę członkom i członkiniom rodzin Bojarskich, Nałęczów, Chodkowskich, Karwowskich, Załęskich, Kossaków, Artyfikiewiczów, Gosiów, Krzyżewskich, Niestępskich – podsumowuje Maria Weronika Kmoch.

Źródło: infoprzasnysz.com