Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Otwarcie Powiatowego Domu Dziecka w Ciechanowie

]

13/06/2023 11:26

fot. Roman Nadaj/CiechanówInaczej.pl

Wczoraj (12 czerwca), z udziałem wicewojewody mazowieckiego i parlamentarzystów, oficjalnie został otwarty Powiatowy Dom Dziecka, mieszczący się przy ul. Kruczej w Ciechanowie. To bardzo potrzebna, prospołeczna inwestycja.

Inwestorem był samorząd powiatowy. Dom przystosowany jest do przyjęcia 14 dzieci. Realizacja tego zadania pozwoliła na zdecydowaną poprawę warunków mieszkaniowych dla dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Stworzono miejsce, które będzie domem dla dzieci nie mających spokojnego, rodzinnego domu.Reklama

Przy ul. Kruczej w Ciechanowie zbudowano parterowy budynek o powierzchni użytkowej ok. 300 m2. Znalazło się w nim m.in. siedem pokojów dwuosobowych z łazienkami dla dzieci i młodzieży, dwa pokoje dla opiekunów, kuchnia z jadalnią oraz świetlica. Wartość inwestycji wyniosła 2,8 mln zł.

O tym, jak bardzo była to potrzebna inwestycja (rozpoczęto ją jeszcze za poprzedniego Zarządu Powiatu), mówił obecny starosta ciechanowski Jan Andrzej Kaluszkiewicz oraz zaproszeni goście – wicewojewoda mazowieck Sylwester Dąbrowski, poseł Anna Cicholska i senator Jan Maria Jackowski. Przedsiębiorcy zrzeszeni w Mazowieckiej Izbie Gospodarczej wręczyli dyrekcji placówki czek na 14,5 tys. zł. Starosta zaś przekazał dyrektorce Anecie Szczepaniak klucze do  obiektu, po czym nastąpiło jego symboliczne otwarcie, polegające na przecięciu wstęgi. Żeby tradycji stało sie zadość, obiekt został poświęcony, a obok domu zasadzono drzewo. 

– Wszystkim , którzy doprowadzili tę potrzebną inwestycję do końca należą się podziękowania. Najważniejsze, aby dzieci czuły się tam dobrze. Tego typu placówki są bezpieczną ostoją dla dzieci i młodzieży doświadczonej przez los, ale wszyscy starajmy się, aby nie było potrzeby ich tworzyć – twierdzi poseł Anna Cicholska.

Nowa placówka usytuowana jest w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej i Ośrodka Felinoterapii (zajmują ten sam teren). Na razie jest utrudniony do niej dojazd, bo trwa inwestycja budowy nowych nawierzchni ulic i chodników. 

Źródło: ciechanowinaczej.pl