Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Oddaliśmy hołd powstańcom kościuszkowskim

Mieszkańcy Mławy zgromadzili się w piątek 24 marca 2023 r. u stóp kopca Kościuszki, by oddać hołd dowódcy oraz powstańcom insurekcji 1794 roku. Uczcili w ten sposób 229. rocznicę ogłoszenia aktu powstania kościuszkowskiego.

– Cieszy fakt, że spotykamy się tutaj, w miejscu pamięci powstańców. […] Cieszy obecność młodych mieszkańców naszego miasta, którzy mogli w ten sposób uczcić historię. To jest ważne – mówił Zastępca Burmistrza Miasta Mława Szymon Zejer, przywołując też pamięć mieszkańców, dzięki którym został usypany, a następnie odnowiony kopiec Kościuszki, i dziękując wszystkim obecnym za udział w uroczystości.

– Upamiętniamy jedno z najważniejszych wydarzeń historycznych w naszym zbiorowym życiu, mianowicie insurekcję kościuszkowską. […] Oddając hołd Tadeuszowi Kościuszce, naczelnikowi insurekcji kościuszkowskiej, wielkiemu patriocie, wielkiemu generałowi, bohaterowi dwóch narodów: polskiego i amerykańskiego, chciałbym podziękować władzom miasta Mławy za to, że tak kultywują pamięć o naszych bohaterach, o naszych przodkach – zwracał się do zebranych Senator RP Jan Maria Jackowski.

Rys historyczny insurekcji kościuszkowskiej oraz genezę usypania mławskiego kopca przybliżyli prowadząca uroczystość Anna Welenc-Nawrocka z Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej i Adam Czarny – nauczyciel historii w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie, którego uczniowie zaprezentowali następnie wzruszający program słowno-muzyczny poświęcony powstańcom kościuszkowskim. Okolicznościowy wiersz wygłosił także Jerzy Kwiecień. Na zakończenie uroczystości przybyłe delegacje złożyły u stóp kopca wiązanki kwiatów.

Organizatorami uroczystości byli Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski i Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie.

Źródło: mlawa.pl