Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Senat za uchwałą w sprawie wsparcia i wyrównania szans osób w spektrum autyzmu

Za projektem uchwały w sprawie wsparcia i wyrównania szans osób w spektrum autyzmu opowiedział się w środę Senat. W dokumencie tym zawarty jest apel do rządu o opracowanie i realizację strategii zmierzającej do rozwinięcia obecnego systemu opieki i wsparcia osób z autyzmem.

Uchwałę poparło 96 senatorów, nikt nie zagłosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas dyskusji w Senacie senator Wadim Tyszkiewicz mówił, że system wsparcia środowiska ze spektrum autyzmu jest coraz lepszy, co nie ulega wątpliwości. Ale – dodał – jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. W tym kontekście wskazywał na problemy z dostępem i wykonywaniem diagnozy dla rodziców, którzy zauważają nieprawidłowości w rozwoju dziecka, na przeładowane poradnie i odległe terminy wizyt u logopedy. Mówił również, że diagnoza bardzo często stawiana jest za późno lub mylnie i zwracał uwagę na brak odpowiedniego przygotowania kadr nauczycielskich czy lekarskich.

Senator Bogusława Orzechowska podziękowała za omawianą uchwałę i oceniła, że jest ona godna uwagi i godna poparcia. Komentując wypowiedź senatora Tyszkiewicza podkreśliła, że „teraz dużo się dzieje i dużo się zmieniło, a lekarze, nauczyciele i wszystkie osoby zajmujące się opieką nad dziećmi ze spektrum autyzmu ciągle podlegają edukacji”. „Proszę się najpierw zapoznać z realiami, a później oskarżać tych, którzy pracują z tymi osobami” – mówiła.

Z kolei senator Jan Maria Jackowski przekonywał, że problem jest szerszy, głębszy i poważny. „Dotyczy nie tylko osób ze spektrum autyzmu, które są niezdolne do samodzielnego życia, ale również innych osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnego życia i tu uważam, że państwo polskie ma do odegrania ogromną rolę” – wskazywał. Zaznaczył, że system domów pomocy społecznej „wygląda jak wygląda”.

Senator Aleksander Szwed zwracał natomiast uwagę na przyjętą przez rząd strategię na rzecz osób z niepełnosprawnościami. „To pierwszy tak kompleksowy i długofalowy dokument o charakterze strategicznym, który będzie mapą drogową polityki krajowej na rzecz osób z niepełnosprawnościami” – powiedział. Podkreślił, że w Strategii zawarte są również działania na rzecz wsparcia osób z autyzmem.

„Wiele z tych działań trzeba ocenić pozytywnie, ale niemniej uchwała ws. wsparcia i wyrównania szans osób w spektrum autyzmu jest jak najbardziej cenna” – powiedział Szwed, wyrażając dla niej „pełne poparcie”.

W projekcie uchwały zapisano, że „Senat Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze troskę o potrzeby osób w spektrum autyzmu, ich rodzin i opiekunów, czyli ponad miliona obywateli uznaje, że państwo powinno stwarzać im godne warunki do życia i pracy”.

„Żeby to umożliwić, muszą istnieć rozwiązania systemowe, wspierające kreowanie kompleksowej polityki skierowanej do wszystkich tych osób” – podkreślono.

Biorąc pod uwagę zobowiązania wynikające z uchwał Karta Praw Osób z Autyzmem oraz Karta Praw Osób Niepełnosprawnych Senat stwierdza, że potrzebne jest w szczególności: opracowanie i realizacja strategii zmierzającej do rozwinięcia obecnego systemu opieki i wsparcia osób w spektrum autyzmu, aby umożliwić im godne i możliwie samodzielne funkcjonowanie w dorosłości, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zapewnienia edukacji włączającej, równych szans na rynku pracy oraz nowoczesnego systemu opieki i wsparcia.

Zobowiązania te – jak czytamy w projekcie – wynikają także z Konstytucji RP oraz innych aktów prawa międzynarodowego i wewnętrznego.

Senat w uchwale „apeluje do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie działań mających na celu stworzenie rzeczonej strategii”.

Źródło: wnp.pl