Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 12.11.2019,   wiceprzewodniczący komisji od 04.12.2019
Członek Komisji Ustawodawczej od 12.11.2019

.................................................................................................................................................

W dniach 25.07 - 19.08 Biuro Senatorskie nieczynne

( przerwa urlopowa)

.................................................................................................................................................

AKTUALNOŚCI

Prace nad budżetem

Dodano o godzinie 01:00, 10 lutego 2012

oprawka PiS dot. obniżenia budżetu KRRiT o 1,5 mln zł została odrzucona Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu pozytywnie zaopiniowała ustawę budżetową na 2012 r. dotyczącą m.in. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Ustawa ta, uchwalona pod koniec stycznia przez Sejm, przewiduje na ten cel ponad 2 mld 885 mln zł.Senatorowie, poza ... CZYTAJ WIĘCEJ

Katolicy w państwie Tuska obywatelami drugiej kategorii

Dodano o godzinie 01:00, 8 lutego 2012

Katolicy w państwie Tuska obywatelami drugiej kategorii Trwa fala społecznych protestów spowodowana nieprzyznaniem Telewizji Trwam koncesji na naziemne rozpowszechnianie w technologii cyfrowej. Oburzenie różnych środowisk jest jak najbardziej słuszne, bo instytucja państwowa naruszyła fundamenty demokracji przez reglamentowanie prawa dostępu ... CZYTAJ WIĘCEJ

Klimat anychrześcijański trwa – wywiad Jolanty Tęcza-Ćwierz z Janem Marią Jackowskim

Dodano o godzinie 01:00, 4 lutego 2012

Klimat antychrześcijański trwa Z Janem Marią Jackowskim rozmawia Jolanta Tęcza-Ćwierz Powołani przez Marszałek Sejmu Ewę Kopacz eksperci uważają, że krzyż na sali obrad Sejmu nie narusza konstytucji i prawa unijnego. Dlaczego zatem niektórym krzyż w Sejmie przeszkadza?Mamy do czynienia ze swoistą strategią dechrystianizacyjną, której celem ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie złożone podczas posiedzenia Senatu RP 02.02.2012

Dodano o godzinie 01:00, 2 lutego 2012

Oświadczenie sen. Jana Marii Jackowskiego kierowane do Prezesa Rady Ministrów dotyczące zachowania standardów ochrony praw człowieka Porządek prawny RP gwarantuje bezwzględną tajemnicę korespondencji pomiędzy obrońcą i oskarżonym. W jaki sposób jest to realizowane w przypadku zarządzenia przez sąd kontroli korespondencji ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie złożone podczas posiedzenie Senatu RP 02.02.2012

Dodano o godzinie 01:00, 2 lutego 2012

Oświadczenie kierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmian zasady obliczania wysokości dotacji, jakie niepubliczne przedszkola otrzymują od samorządów W związku z informacjami o tym, że Ministerstwo Finansów zamierza dokonać zmian w dotowania niepublicznych przedszkoli, co będzie skutkować zmniejszeniem dotacji i podniesieniem kosztów ... CZYTAJ WIĘCEJ