Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 12.11.2019,   wiceprzewodniczący komisji od 04.12.2019
Członek Komisji Ustawodawczej od 12.11.2019

 

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie do Marszałka Senatu w sprawie korzystania z uprawnień senatora złożone na posiedzeniu Senatu RP 21.02.2013

Dodano o godzinie 14:22, 22 lutego 2013

Uwzględniając uzasadnione zainteresowanie opinii publicznej, wykorzystując narzędzie w postaci oświadczenia skierowanego do Pana Marszałka, informuję, że z samochodu służbowego korzystam w związku z wykonywaniem mandatu Senatora RP i zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Szefa Kancelarii Senatu Nr 12 z dnia 14 października 2002 r. w ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie wstrzymania decyzji lokalizacyjnej dla przebudowy bocznicy kolejowej w Modlinie złożone na posiedzeniu Senatu RP 21.02.2013

Dodano o godzinie 14:18, 22 lutego 2013

        Samorząd Województwa Mazowieckiego podejmując decyzję o lokalizacji Mazowieckiego Portu Lotniczego w Modlinie zakładał  też modernizację linii kolejowej Warszawa – Gdańsk na odcinku stacji Modlin. Modernizacja w/w odcinka miała polegać na przebudowie bocznicy kolejowej, która ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego złożone na posiedzeniu Senatu RP 21.02.2013

Dodano o godzinie 14:14, 22 lutego 2013

       Do mojego Biura Senatorskiego zwrócili się przedstawiciele środowiska nauczycielskiego zaniepokojeni przedstawionymi przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji założeniami do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Według moich rozmówców ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie uproszczenia przepisów dotyczących przesyłania zarejestrowanych oświadczeń o zatrudnianiu obcokrajowców złożone na posiedzeniu Senatu RP 21.02.2013.

Dodano o godzinie 14:10, 22 lutego 2013

    Do mojego Biura Senatorskiego zwrócili się mieszkańcy gminy Czerwińsk n. Wisłą w pow. płońskim. Sprawa dotyczy przesyłania zarejestrowanych oświadczeń o zatrudnieniu pracownika – obcokrajowca do kraju cudzoziemca. Obecnie obowiązujące przepisy zobowiązują plantatora chcącego zatrudnić sezonowego pracownika do ... CZYTAJ WIĘCEJ