Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 12.11.2019,   wiceprzewodniczący komisji od 04.12.2019
Członek Komisji Ustawodawczej od 12.11.2019

 

AKTUALNOŚCI

W Senacie RP – punkt porządku obrad: informacja Ministra Finansów o działalności instytucji parabankowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem zagrożeń dla obywateli i systemu finansów publicznych.

Dodano o godzinie 11:20, 13 lipca 2013

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Panie Ministrze! Temat bulwersuje opinię publiczną, ponieważ Amber Gold jest już synonimem pewnych patologii procesu transformacji, która po 1989 r. została w Polsce przeprowadzona. A do historii przejdzie na pewno słynne zdjęcie z samolotem ciągniętym przez ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2012 r. 31 grudnia 2012 r.

Dodano o godzinie 12:14, 12 lipca 2013

Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Ja mam trzy pytania. Pierwsze pytanie. We wstępie, na stronie 13 w sprawozdaniu jest informacja, że w zasobie Biura Lustracyjnego do końca 2012 r. znalazło się łącznie dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć oświadczeń lustracyjnych oraz czterdzieści ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad:ustawa o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r.

Dodano o godzinie 12:11, 12 lipca 2013

Senator Jan Maria Jackowski: Pytanie do pana senatora Dobkowskiego. Panie Senatorze, czy podczas posiedzenia komisji gospodarki była mowa o tym, jakie straty poniesie strona polska w wyniku wprowadzenia w życie tej umowy? Chodzi o straty wynikające z różnicy stawek, jakie będą pobierane za przyloty nad częścią polskiego terytorium. Czy ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad:ustawa o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową.

Dodano o godzinie 12:07, 12 lipca 2013

Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję, Pani Marszałek. Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy, bo nie widzę przedstawiciela rządu. (Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Jest.) No to panu też zadam to pytanie. Czy były podane jakieś dane dotyczące tego, jaka jest skala zjawiska? Chodzi mi o uwagi pasażerów do usług przewoźniczych. ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad:ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

Dodano o godzinie 12:00, 12 lipca 2013

Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję, Panie Marszałku. Panie Senatorze, mam pytanie dotyczące art. 134. konstytucji. Wspomniał pan, że są poważne wątpliwości natury konstytucyjnej co do rozwiązań ustrojowych proponowanych w ustawie, nad którą w tej chwili obradujemy. Proszę powiedzieć, czy… Ten zapis brzmi tak: prezydent ... CZYTAJ WIĘCEJ