Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 12.11.2019,   wiceprzewodniczący komisji od 04.12.2019
Członek Komisji Ustawodawczej od 12.11.2019

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie w sprawie Urzędu Pocztowego w Raciążu zgłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 6.07.2012

Dodano o godzinie 12:09, 10 lipca 2012

Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się mieszkańcy miasta Raciąż w pow. płońskim z informacją, że Telekomunikacja Polska wystawiła na sprzedaż budynek przy ul Kilińskiego w Raciążu na sprzedaż. W budynku obecnie ma siedzibę placówka Poczty Polskiej. W związku z tym proszę o informację czy dyrekcja Poczty Polskiej przewiduje inną ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie sytuacji żołnierzy powracających z misji zgłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 6.07.2012

Dodano o godzinie 16:07, 9 lipca 2012

Zwracam się do Prezesa Rady Ministrów o wyjaśnienie w kwestii opieki nad żołnierzami powracających z misji wojskowych.    Ilu żołnierzy uczestniczyło w misjach w Iraku i Afganistanie od momentu zaangażowania Polski w działania wojenne. Proszę o podanie osobno danych dla Iraku i Afganistanu oraz innych misjach i działaniach ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku

Dodano o godzinie 00:33, 7 lipca 2012

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Przewodniczący, mam takie pytanie: dlaczego rada mataczy w sprawie finansów Fundacji „Lux Veritatis”? Z ogłoszonego w mediach raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że preferowani byli nadawcy, którzy według Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji byli w świetnej kondycji finansowej, ... CZYTAJ WIĘCEJ