Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 12.11.2019,   wiceprzewodniczący komisji od 04.12.2019
Członek Komisji Ustawodawczej od 12.11.2019

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania studiów w programie Student II zgłoszone na posiedzeniu Senatu RP 13.12.2012

Dodano o godzinie 14:01, 13 grudnia 2012

Do mojego Biura Senatorskiego zwracają się studiujące osoby niepełnosprawne, z  trudnościami, jakie napotykają przy korzystaniu z dofinansowania studiów w programie Student II, prowadzonym przez PFRON. Sprawa dotyczy, według zainteresowanych, zbyt rygorystycznych wymogów przy podpisaniu umowy dofinansowania. Chodzi o  ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie sytuacji etatowej w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego zgłoszone na posiedzeniu Senatu RP 13.12.2012

Dodano o godzinie 13:54, 13 grudnia 2012

Do mojego Biura Senatorskiego zwracają się szefowie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego z trudnościami, jakie napotykają przy realizacji swoich statutowych obowiązków. Kontrola i nadzór nad całym procesem budowlanym, jak też kontrola stanu technicznego budynków  już użytkowanych, jest ograniczana i ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa-Prawo pocztowe

Dodano o godzinie 13:52, 13 grudnia 2012

Senator Jan Maria Jackowski: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Czas trwania tej debaty i liczba pytań, które zostały skierowane do pani minister, wskazują, że sprawa jest ważna, poważna i dotyczy działania, którego skutki będziemy odczuwali przez lata. To prawda, że Poczta Polska jest pewnym znakiem firmowym, znakiem ... CZYTAJ WIĘCEJ

W senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o odpadach

Dodano o godzinie 13:45, 13 grudnia 2012

Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Dziękuję bardzo, Pani Senator. Czy senatorowie wnioskodawcy, których lista jest długa – panowie senatorowie Paszkowski, Skurkiewicz, Błaszczyk, Matusiewicz, Sitarz, Lasecki, Rulewski, Jackowski, Martynowski, Pęk oraz pani senator Rotnicka – chcą jeszcze zabrać głos? Pan senator Jackowski wykazał ... CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie z mieszkańcami Pomiechówka

Dodano o godzinie 14:35, 5 grudnia 2012

 W miniony poniedziałek senator RP Jan Maria Jackowski  uczestniczył w spotkaniu, jakie zorganizowało Stowarzyszenie Powiatu Nowodworskiego Forum w Pomiechówku. Głównym tematem spotkania z mieszkańcami było omówienie roli wolnych mediów  w Polsce w świetle ostatnich wydarzeń.       ... CZYTAJ WIĘCEJ