Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 12.11.2019,   wiceprzewodniczący komisji od 04.12.2019
Członek Komisji Ustawodawczej od 12.11.2019

 

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie w sprawie mienia obywateli polskich przejętego w latach 1939 ? 1945 przez III Rzeszę wygłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 10.05.2012

Dodano o godzinie 21:46, 10 maja 2012

Czy struktury kierowanego przez Pana Rządu RP dysponują informacjami dotyczącymi zwrotu mienia-nieruchomości obywateli II Rzeczypospolitej, które w latach 1939-45 zostało przejęte przez III Rzeszę? Jak wyglądał zwrot w czasach PRL – wartość, geografia zwróconego mienia, w jakim trybie, na jakiej podstawie prawnej? Jak ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie zabytkowego mostu w Tczewie wygłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 10.05.2012

Dodano o godzinie 21:41, 10 maja 2012

Zwracam się do Prezesa Rady Ministrów o podjecie działań przez Rząd RP w celu ratowania zabytkowego mostu w Tczewie.  Obiekt ten przecina dolną Wisłę, został zbudowany w poł. XIX wieku jako most drogowo-kolejowy, zaprojektowany przez Carla Lentza. Był on wówczas najdłuższym mostem w Europie. Budowla ta została doceniona ... CZYTAJ WIĘCEJ

Przemówienie w Senacie RP z debaty o gen. Sosabowskim

Dodano o godzinie 21:56, 9 maja 2012

        Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Panie Generale! Czcigodna Rodzino! Drodzy Weterani! Wszyscy Obecni Goście! To wielka chwila: Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje uchwałę o jednym z największych bohaterów naszej wojskowości w XX wieku, oficerze, ... CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie w Ciechanowie – 7 maja 2012r

Dodano o godzinie 00:12, 8 maja 2012

W dniu 7.05.2012 odbyło się spotkanie Senatora RP Jana Marii Jackowskiego z mieszkańcami Ciechanowa. Spotkanie poprzedził udział senatora w IV Ciechanowskim Maratonie Biblijnym, odczytał on fragment Biblii ( Księga Estery werset 11-12 ). Spotkanie w Domu Parafialnym senator  rozpoczął  od nakreślenia  zagrożeń jakie może ... CZYTAJ WIĘCEJ