Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 12.11.2019,   wiceprzewodniczący komisji od 04.12.2019
Członek Komisji Ustawodawczej od 12.11.2019

AKTUALNOŚCI

W Senacie RP – punkt porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku

Dodano o godzinie 00:33, 7 lipca 2012

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Przewodniczący, mam takie pytanie: dlaczego rada mataczy w sprawie finansów Fundacji „Lux Veritatis”? Z ogłoszonego w mediach raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że preferowani byli nadawcy, którzy według Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji byli w świetnej kondycji finansowej, ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – informacji dla Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2011 roku.

Dodano o godzinie 12:27, 6 lipca 2012

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! W dzisiejszym dniu dużo słyszymy o różnych pieszczochach. Nie chciałbym tego klimatu przedłużać, więc nie będę mówił, kto jest czyim pieszczochem. Ale chciałbym rzeczywiście pogratulować panu ministrowi Serafinowi, ponieważ już prawie dorównuje ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały z okazji 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski.

Dodano o godzinie 01:22, 6 lipca 2012

Senator Jan Maria Jackowski:Pani Marszałek! Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Czcigodni Goście! Chwilę mamy szczególną. Bardzo dobrze się dzieje, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd niezwykle doniosłym wydarzeniom historycznym. Na wstępie chciałbym podziękować pani marszałek, inicjatorce tego projektu uchwały, za ten tekst, za tę ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

Dodano o godzinie 12:17, 5 lipca 2012

Senator Jan Maria Jackowski:Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Kiedyś, w czasach PRL, świętej pamięci Szymon Kobyliński narysował rysunek, będący niejako jego komentarzem… Na tym rysunku zamieszczonym na pierwszej stronie „Polityki” widoczny był wysoki mężczyzna, który, niestety, nie posiadał nogi i w ... CZYTAJ WIĘCEJ

Dni Bieżunia

Dodano o godzinie 17:29, 4 lipca 2012

W minioną sobotę tj. 30.06.2012 zostały zainaugurowane Dni Bieżunia. Po uroczystym otwarciu imprezy przez burmistrza miasta Andrzeja Szymańskiego,  wystąpiła  orkiestra dęta OSP w Bieżuniu, po której swój program artystyczny przedstawiły zespoły z miejsko-gminnego ośrodka kultury z Bieżunia.Zaproszeni goście z senatorem ... CZYTAJ WIĘCEJ