Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 12.11.2019,   wiceprzewodniczący komisji od 04.12.2019
Członek Komisji Ustawodawczej od 12.11.2019

AKTUALNOŚCI

Przemówienie w Senacie RP – ustawa o zmianie ustawy o emeryturach

Dodano o godzinie 14:14, 27 maja 2012

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jak zauważają eksperci, podstawą kształtowania decyzji o ustanowieniu obowiązującego wieku emerytalnego powinna być rzetelna analiza sytuacji społecznej, gospodarczej oraz demograficznej w odniesieniu do tych generacji i okresów, których dotyczyć będzie ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie sytuacji zdrowotnej Polaków wygłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 24.05.2012

Dodano o godzinie 15:22, 24 maja 2012

Oświadczenie do prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji zdrowotnej Polaków. Wszystkie badania i dostępne dane statystyczne oraz eksperci wskazują, że wraz z wydłużaniem się przeciętnego trwania życia, wraz z postępującym procesem starzenia się ludności, zwiększa się niepełnosprawność i niesamodzielność oraz rosną potrzeby w ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie niepełnosprawnych absolwentów uczelni wyższych wygłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 24.05.2012

Dodano o godzinie 15:19, 24 maja 2012

Oświadczenie do prezesa Rady Ministrów w sprawie niepełnosprawnych absolwentów uczelni wyższych. Zwracam się do prezesa Rady Ministrów o wyjaśnienie poniższej kwestii. Uczelniane biura karier nie oferują praktyk czy staży dla swoich absolwentów, osób, które opuściły już mury uczelni. Z roku na rok ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie zapaści demograficznej Polski wygłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 24.05.2012

Dodano o godzinie 15:17, 24 maja 2012

Oświadczenie do prezesa Rady Ministrów w sprawie zapaści demograficznej Polski. W związku z dramatyczną sytuacją demograficzną Polski – liczba urodzeń w roku 2010 to 413 tysięcy, w 1985 to 680 tysięcy, a w 1960 to 660 tysięcy – proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie konkretne działania na przestrzeni najbliższego ... CZYTAJ WIĘCEJ

Pytania w Senacie RP – ustawa o zmianie ustawy o emeryturach

Dodano o godzinie 01:24, 24 maja 2012

Senator Jan Maria Jackowski:          Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Zbulwersowany zaistniałą sytuacją składam w trybie art. 48 ust. 2 pkt 1 wniosek o zarządzenie przez pana marszałka dziesięciominutowej przerwy celem umożliwienia przedstawicielom opinii publicznej uczestnictwa w obradach ... CZYTAJ WIĘCEJ