Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 12.11.2019,   wiceprzewodniczący komisji od 04.12.2019
Członek Komisji Ustawodawczej od 12.11.2019

.................................................................................................................................................

Informacja

w dniach 4.08 - 28.08 Biuro Senatorskie nieczynne

(przerwa urlopowa)

................................................................................................................................................

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie w sprawie sytuacji poszkodowanych w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami zgłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 04.10.2012

Dodano o godzinie 16:27, 4 października 2012

Mając na uwadze czas, jaki upłyną od katastrofy kolejowej pod Szczekocinami, zwracam się do Pana Premiera o przesłanie informacji w sprawie:- na jakim etapie jest sprawa odszkodowań dla rodzin ofiar i poszkodowanych w katastrofie,– czy wszyscy uczestnicy otrzymali wsparcie i pomoc, o jakiej w mediach zapewniał Prezydent, Premier, ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej ? Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2011 r. ? 31 grudnia 2011 r.

Dodano o godzinie 16:02, 4 października 2012

Senator Jan Maria Jackowski:Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Mam pytanie do pana prezesa dotyczące kwestii związanych z planowanym przeniesieniem do nowej siedziby. To była głośna sprawa… Mam następujące pytania. Jakie nakłady zostały poniesione na przystosowanie pomieszczeń obecnie istniejącej siedziby do specyficznych warunków ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Dodano o godzinie 01:22, 4 października 2012

Senator Jan Maria Jackowski:Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ekscelencjo Ambasadorze! Wysoka Izbo! Sprawa jest oczywista, to znaczy żadna poważna siła polityczna w Polsce nie jest przeciwko ratyfikacji tego traktatu. Chciałbym jednak powiedzieć parę słów o wewnętrznych spraw polskich i o trybie prawnym ratyfikacji tego traktatu. ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia października 2012 roku miesiącem pamięci Generała Stanisława Maczka.

Dodano o godzinie 21:07, 3 października 2012

Senator Jan Maria Jackowski:Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Szanowni Goście! Całym sercem popieram projekt tej uchwały. Uważam, że generałowi Stanisławowi Maczkowi należy się ten hołd , zwłaszcza ze względu na ten tragiczny rys, pozbawienie go obywatelstwa polskiego i smutny los na uchodźstwie, gdzie nie był, że tak powiem, ... CZYTAJ WIĘCEJ