Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016

AKTUALNOŚCI

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Dodano o godzinie 08:56, 24 Listopad 2018

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z wielką uwagą wysłuchałem wystąpienia, pięknego wystąpienia, kwiecistego, pana senatora Pocieja. Chciałbym Wysokiej Izbie i wszystkim, którzy nas oglądają, przypomnieć, że pan senator grał w filmie „Ogniem i mieczem”, grał jednego z kniaziów Kurcewiczów, który – tak się tragicznie ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o Instytucie Europy Środkowej

Dodano o godzinie 19:33, 22 Listopad 2018

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Drodzy Internauci i wszyscy, którzy nas obserwują! Chciałbym zwrócić uwagę na to, że wydawałoby się, że ustawa nie będzie wzbudzała jakichś dłuższych dyskusji w Senacie, a jednak trochę nad nią dyskutujemy. Myślę, że dobrze, że ta dyskusja się odbywa, ponieważ ... CZYTAJ WIĘCEJ

Europejskie dziedzictwo kulturowe – międzyparlamentarne posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego

Dodano o godzinie 11:35, 20 Listopad 2018

W drugim dniu pobytu w Brukseli , podczas sesji plenarnej, nastąpiło podsumowanie obrad. Spotkanie parlamentarzystów z 28 krajów odbyło się w ramach obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. W ciągu roku w całej Europie zorganizowanych zostało szereg inicjatyw i wydarzeń. Wszystkie miały na celu przybliżenie społeczeństwu ... CZYTAJ WIĘCEJ