Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016

.................................................................................................................................................

 

Szanowni Państwo!

Drodzy mieszkańcy Północnego Mazowsza!

Pragnę serdecznie podziękować za udział w wyborach i oddane na mnie głosy. W wyborach do Senatu RP w okręgu ciechanowskim(39) otrzymałem 83 808 głosów tj. 58,02% oddanych wszystkich głosów w okręgu.

Dziękuje wszystkim działaczom i sympatykom PiS oraz wolontariuszom, którzy zaangażowali się w kampanii wyborczej.

W nowej X kadencji Senatu RP dzięki Państwa poparciu i zaufaniu będę miał zaszczyt po raz kolejny reprezentować Północne Mazowsze w Senacie RP, służąc wszystkim mieszkańcom subregionu ciechanowskiego i dobru Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

 

Z wyrazami szacunku 

Jan Maria Jackowski

Senator RP

 

.................................................................................................................................................

AKTUALNOŚCI

W Senacie RP – punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały z okazji obchodów 100-lecia urodzin ppłk. hm. Zygmunta Szadkowskiego (1912-1995).

Dodano o godzinie 13:43, 15 Czerwiec 2012

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Pani Prezydentowo! Panowie Ministrowie! Szanowna Rodzino Pułkownika Szadkowskiego! Wysoki Senacie! Dostojni Goście! Wszyscy Zebrani! Można powiedzieć, że pułkownik Zygmunt Szadkowski odzwierciedla dwudziestowieczne polskie losy. Warto może przytoczyć kilka drobnych, ale istotnych ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie pogarszającej się sytuacji polskich rodzin zgłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 14.06.2012

Dodano o godzinie 01:00, 15 Czerwiec 2012

Zwracam się do Prezesa Rady Ministrów o wyjaśnienia, jakie działania podejmie rząd w 2012 roku,  aby rodzinom w Polsce przestało się żyć coraz gorzej,  jak wynika z raportu GUS na temat sytuacji polskich rodzin. Raport pokazuje że w ostatnich latach zmniejszyły się dochody rodzin i wzrosła liczba żyjących poniżej progu ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie likwidacji Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa w Ciechanowie zgłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 14.06.2012

Dodano o godzinie 00:54, 15 Czerwiec 2012

Na przełomie miesiąca lipca i sierpnia zostanie zlikwidowana delegatura ministra Skarbu Państwa w Ciechanowie. Delegatura obejmuje swoim działaniem obszar całego województwa mazowieckiego, nadzorowała najbardziej ważkie sprawy pod kątem umów prywatyzacyjnych i zapisanych w nich zobowiązań względem Skarbu Państwa. Nadzorowane były ... CZYTAJ WIĘCEJ