Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016

.................................................................................................................................................

 

Szanowni Państwo!

Drodzy mieszkańcy Północnego Mazowsza!

Pragnę serdecznie podziękować za udział w wyborach i oddane na mnie głosy. W wyborach do Senatu RP w okręgu ciechanowskim(39) otrzymałem 83 808 głosów tj. 58,02% oddanych wszystkich głosów w okręgu.

Dziękuje wszystkim działaczom i sympatykom PiS oraz wolontariuszom, którzy zaangażowali się w kampanii wyborczej.

W nowej X kadencji Senatu RP dzięki Państwa poparciu i zaufaniu będę miał zaszczyt po raz kolejny reprezentować Północne Mazowsze w Senacie RP, służąc wszystkim mieszkańcom subregionu ciechanowskiego i dobru Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

 

Z wyrazami szacunku 

Jan Maria Jackowski

Senator RP

 

.................................................................................................................................................

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie w związku ze znieważaniem urzędów państwowych wygłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 30.05.2012

Dodano o godzinie 03:28, 2 Czerwiec 2012

Oświadczenie do prezesa Rady Ministrów w związku ze znieważaniem urzędów państwowych. Zwracam się do prezesa Rady Ministrów o wyjaśnienie w takiej kwestii: dlaczego rząd toleruje precedens polegający na wywieszaniu symboli organizacji pozarządowych na urzędach państwowych w miejscach przeznaczonych wyłącznie dla symboli ... CZYTAJ WIĘCEJ

Pytania w Senacie RP – punkt Informacja ministra spraw zagranicznych o sytuacji Polonii

Dodano o godzinie 02:32, 1 Czerwiec 2012

Senator Jan Maria Jackowski:Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Pani senator Czudowska uprzedziła moje pytanie. Oczywiście też jestem zainteresowany odpowiedzią na to pytanie, jak również działaniami rządu w tym zakresie. Chodzi o to, aby ta znieważająca czy zniesławiająca Polskę na arenie międzynarodowej wypowiedź została w jakiś ... CZYTAJ WIĘCEJ

Pytania w Senacie RP – przy ustawie o zatrudnianu cudzoziemców

Dodano o godzinie 00:22, 1 Czerwiec 2012

   Senator Jan Maria Jackowski:Dziękuję bardzo, Panie Marszałku Mam do pana senatora sprawozdawcy pytanie o to, jak ta ustawa wpłynie na rynek pracy w sektorze rolnictwa. Mianowicie wiadomo, że w sektorze rolnictwa są zatrudniani, zwłaszcza do niektórych prac, pracownicy sezonowi, a często są to właśnie obcokrajowcy. I ... CZYTAJ WIĘCEJ