Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016

.................................................................................................................................................

 

Szanowni Państwo!

Drodzy mieszkańcy Północnego Mazowsza!

Pragnę serdecznie podziękować za udział w wyborach i oddane na mnie głosy. W wyborach do Senatu RP w okręgu ciechanowskim(39) otrzymałem 83 808 głosów tj. 58,02% oddanych wszystkich głosów w okręgu.

Dziękuje wszystkim działaczom i sympatykom PiS oraz wolontariuszom, którzy zaangażowali się w kampanii wyborczej.

W nowej X kadencji Senatu RP dzięki Państwa poparciu i zaufaniu będę miał zaszczyt po raz kolejny reprezentować Północne Mazowsze w Senacie RP, służąc wszystkim mieszkańcom subregionu ciechanowskiego i dobru Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

 

Z wyrazami szacunku 

Jan Maria Jackowski

Senator RP

 

.................................................................................................................................................

AKTUALNOŚCI

W Senacie RP – punkt porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku

Dodano o godzinie 00:33, 7 Lipiec 2012

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Przewodniczący, mam takie pytanie: dlaczego rada mataczy w sprawie finansów Fundacji „Lux Veritatis”? Z ogłoszonego w mediach raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że preferowani byli nadawcy, którzy według Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji byli w świetnej kondycji finansowej, ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – informacji dla Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2011 roku.

Dodano o godzinie 12:27, 6 Lipiec 2012

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! W dzisiejszym dniu dużo słyszymy o różnych pieszczochach. Nie chciałbym tego klimatu przedłużać, więc nie będę mówił, kto jest czyim pieszczochem. Ale chciałbym rzeczywiście pogratulować panu ministrowi Serafinowi, ponieważ już prawie dorównuje ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały z okazji 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski.

Dodano o godzinie 01:22, 6 Lipiec 2012

Senator Jan Maria Jackowski:Pani Marszałek! Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Czcigodni Goście! Chwilę mamy szczególną. Bardzo dobrze się dzieje, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd niezwykle doniosłym wydarzeniom historycznym. Na wstępie chciałbym podziękować pani marszałek, inicjatorce tego projektu uchwały, za ten tekst, za tę ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

Dodano o godzinie 12:17, 5 Lipiec 2012

Senator Jan Maria Jackowski:Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Kiedyś, w czasach PRL, świętej pamięci Szymon Kobyliński narysował rysunek, będący niejako jego komentarzem… Na tym rysunku zamieszczonym na pierwszej stronie „Polityki” widoczny był wysoki mężczyzna, który, niestety, nie posiadał nogi i w ... CZYTAJ WIĘCEJ