Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016

.................................................................................................................................................

 

Szanowni Państwo!

Drodzy mieszkańcy Północnego Mazowsza!

Pragnę serdecznie podziękować za udział w wyborach i oddane na mnie głosy. W wyborach do Senatu RP w okręgu ciechanowskim(39) otrzymałem 83 808 głosów tj. 58,02% oddanych wszystkich głosów w okręgu.

Dziękuje wszystkim działaczom i sympatykom PiS oraz wolontariuszom, którzy zaangażowali się w kampanii wyborczej.

W nowej X kadencji Senatu RP dzięki Państwa poparciu i zaufaniu będę miał zaszczyt po raz kolejny reprezentować Północne Mazowsze w Senacie RP, służąc wszystkim mieszkańcom subregionu ciechanowskiego i dobru Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

 

Z wyrazami szacunku 

Jan Maria Jackowski

Senator RP

 

.................................................................................................................................................

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie w sprawie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie zgłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 6.07.2012

Dodano o godzinie 16:11, 10 Lipiec 2012

Dotarła do mnie informacja, że wdrażana jest komercjalizacja Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Szpital ostatnio otrzymał akredytację udzieloną przez Ministra Zdrowia. Aktualnie ważny certyfikat akredytacyjny posiada 111 szpitali spośród 700. Placówka mimo podjęcia przez dyrekcję i załogę wysiłku aby ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie Urzędu Pocztowego w Raciążu zgłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 6.07.2012

Dodano o godzinie 12:09, 10 Lipiec 2012

Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się mieszkańcy miasta Raciąż w pow. płońskim z informacją, że Telekomunikacja Polska wystawiła na sprzedaż budynek przy ul Kilińskiego w Raciążu na sprzedaż. W budynku obecnie ma siedzibę placówka Poczty Polskiej. W związku z tym proszę o informację czy dyrekcja Poczty Polskiej przewiduje inną ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie sytuacji żołnierzy powracających z misji zgłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 6.07.2012

Dodano o godzinie 16:07, 9 Lipiec 2012

Zwracam się do Prezesa Rady Ministrów o wyjaśnienie w kwestii opieki nad żołnierzami powracających z misji wojskowych.    Ilu żołnierzy uczestniczyło w misjach w Iraku i Afganistanie od momentu zaangażowania Polski w działania wojenne. Proszę o podanie osobno danych dla Iraku i Afganistanu oraz innych misjach i działaniach ... CZYTAJ WIĘCEJ