Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie złożone podczas posiedzenie Senatu RP 02.02.2012

Dodano o godzinie 01:00, 2 Luty 2012

Oświadczenie kierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmian zasady obliczania wysokości dotacji, jakie niepubliczne przedszkola otrzymują od samorządów W związku z informacjami o tym, że Ministerstwo Finansów zamierza dokonać zmian w dotowania niepublicznych przedszkoli, co będzie skutkować zmniejszeniem dotacji i podniesieniem kosztów ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie złożone podczas posiedzenia Senatu RP 02.02.2012

Dodano o godzinie 01:00, 2 Luty 2012

Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego kierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie pomijania TV Trwam w przyznawaniu koncesji na naziemne nadawanie cyfrowe. Proces cyfryzacji telewizyjnego nadawania naziemnego jest kluczowym procesem dla rozwoju telewizji w Polsce. Proces ten – zamiast służyć promowaniu konkurencji, zwiększeniu ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie złożone podczas posiedzenia Senatu RP 02.02.2012

Dodano o godzinie 01:00, 2 Luty 2012

Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego kierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podpisania porozumienia ACTA przez Polskę W związku ze wzbudzającym kontrowersje podpisaniem przez Polskę porozumienia ACTA zwracam się do Prezesa Rady Ministrów z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy i jakie zostały ... CZYTAJ WIĘCEJ

Uchwały samorządowców w sprawie Telewizji TRWAM

Dodano o godzinie 01:00, 31 Styczeń 2012

W dniach 30.01.2012 i 31.01.2012 odpowiednio na sesjach Rady Miejskiej w Płońsku i Rady Powiatu Płońskiego radni przyjęli jednolite stanowisko w sprawie nieprzyznania TV Trwam miejsca na przygotowywanym multipleksie cyfrowym.Inicjatorami akcji przyjęcia stanowiska byli radni: Artur Czapliński (Rada Powiatu) i Wojciech Bluszcz (Rada Miasta). ... CZYTAJ WIĘCEJ

List do Przyjaciół-Węgrów

Dodano o godzinie 01:00, 21 Styczeń 2012

List do Przyjaciół-Węgrów Drodzy węgierscy Przyjaciele! W tych wielkich i trudnych dla Waszego narodu i państwa dniach przesyłamy Wam wyrazy naszej solidarności i przyjaźni. Solidarność Polski i Węgier ma długą i niezawodną tradycję. Polska była z Wami w czasie powstania narodowego 1848 roku. Byliśmy po Waszej stronie, odmawiając ratyfikacji ... CZYTAJ WIĘCEJ