Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016

AKTUALNOŚCI

Uchwała w 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego

Dodano o godzinie 01:00, 16 Luty 2012

Pragnę poinformować, że w dniu 16 lutego 2012 roku, podczas 6. posiedzenia Senatu RP VIII kadencji została podjęta Uchwała w 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego. Obecnych było 94 senatorów, za głosowało 94 senatorów.Projekt Uchwały został wniesiony przez Komisję Kultury i Środków Przekazu. Byłem jej inicjatorem oraz reprezentantem ... CZYTAJ WIĘCEJ

Prace nad budżetem

Dodano o godzinie 01:00, 10 Luty 2012

oprawka PiS dot. obniżenia budżetu KRRiT o 1,5 mln zł została odrzucona Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu pozytywnie zaopiniowała ustawę budżetową na 2012 r. dotyczącą m.in. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Ustawa ta, uchwalona pod koniec stycznia przez Sejm, przewiduje na ten cel ponad 2 mld 885 mln zł.Senatorowie, poza ... CZYTAJ WIĘCEJ

Katolicy w państwie Tuska obywatelami drugiej kategorii

Dodano o godzinie 01:00, 8 Luty 2012

Katolicy w państwie Tuska obywatelami drugiej kategorii Trwa fala społecznych protestów spowodowana nieprzyznaniem Telewizji Trwam koncesji na naziemne rozpowszechnianie w technologii cyfrowej. Oburzenie różnych środowisk jest jak najbardziej słuszne, bo instytucja państwowa naruszyła fundamenty demokracji przez reglamentowanie prawa dostępu ... CZYTAJ WIĘCEJ

Klimat anychrześcijański trwa – wywiad Jolanty Tęcza-Ćwierz z Janem Marią Jackowskim

Dodano o godzinie 01:00, 4 Luty 2012

Klimat antychrześcijański trwa Z Janem Marią Jackowskim rozmawia Jolanta Tęcza-Ćwierz Powołani przez Marszałek Sejmu Ewę Kopacz eksperci uważają, że krzyż na sali obrad Sejmu nie narusza konstytucji i prawa unijnego. Dlaczego zatem niektórym krzyż w Sejmie przeszkadza?Mamy do czynienia ze swoistą strategią dechrystianizacyjną, której celem ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie złożone podczas posiedzenia Senatu RP 02.02.2012

Dodano o godzinie 01:00, 2 Luty 2012

Oświadczenie sen. Jana Marii Jackowskiego kierowane do Prezesa Rady Ministrów dotyczące zachowania standardów ochrony praw człowieka Porządek prawny RP gwarantuje bezwzględną tajemnicę korespondencji pomiędzy obrońcą i oskarżonym. W jaki sposób jest to realizowane w przypadku zarządzenia przez sąd kontroli korespondencji ... CZYTAJ WIĘCEJ