Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016


   

AKTUALNOŚCI

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o paszach. Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 158, a sprawozdanie komisji w druku nr 158A.

Dodano o godzinie 12:03, 4 Sierpień 2012

Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana senatora Jana Marię Jackowskiego, o przedstawienie wniosku mniejszości komisji. Bardzo proszę, Panie Senatorze. Senator Sprawozdawca Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego.

Dodano o godzinie 00:14, 4 Sierpień 2012

Marszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję, Panie Senatorze. Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji, a zarazem do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców – bo przypominam, że komisja upoważniła do jej reprezentowania również senatora Ryszarda Bonisławskiego. Czy ... CZYTAJ WIĘCEJ

Ciechanowianie pamiętali o Powstaniu Warszawskim

Dodano o godzinie 12:00, 3 Sierpień 2012

Kwiaty pod pomnikiem ciechanowian poległych w Powstaniu Warszawskim i msza św. w intencji poległych i pomordowanych powstańców w kościele w parafii pw. św. Piotra – ciechanowianie w środę uczcili 68. rocznicę wybuchu Powstania. O godz. 17. w mieście zawyły syreny. Więcej na aCiechTiVi CZYTAJ WIĘCEJ

Senator Jan Maria Jackowski 1 sierpnia w Ciechanowie

Dodano o godzinie 23:32, 2 Sierpień 2012

Senator Jan Maria Jackowski złożył kwiaty pod pomnikiem poświęconym Ciechanowianom, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim. Nie zawiedli też kibice Legii Warszawa FC Ciechanów zapalając i składając kwiaty pomordowanym powstańcom.   CZYTAJ WIĘCEJ