Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016

AKTUALNOŚCI

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o nasiennictwie

Dodano o godzinie 16:35, 30 Listopad 2012

                 Senator Sprawozdawca Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! O ile mi wiadomo, w regulaminie nie ma niczego ani o limicie czasu dla przedstawiciela wniosku mniejszości, ani o określonych kanonach wypowiedzi. Senator będący sprawozdawcą może powiedzieć to, co uważa za ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dodano o godzinie 16:30, 30 Listopad 2012

               Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wydaje się, że problemy polskiej oświaty zostały tutaj trochę źle zdiagnozowane. Wsłuchując się w debatę, można odnieść wrażenie, że problemem jest to, że nauczyciele za dużo zarabiają i w związku z tym trzeba zrobić wszystko ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz niektórych innych ustaw

Dodano o godzinie 16:27, 30 Listopad 2012

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Cieszę się, że odbywa się ta debata. Jej temat jest niesłychanie doniosły, ten problem jest poruszany często podczas spotkań w okręgu wyborczym. Mianowicie z jednej strony jesteśmy w gąszczu przepisów jeszcze rodem z czasów PRL – myślę tu o ... CZYTAJ WIĘCEJ