Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016

AKTUALNOŚCI

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa-Prawo pocztowe

Dodano o godzinie 13:52, 13 Grudzień 2012

Senator Jan Maria Jackowski: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Czas trwania tej debaty i liczba pytań, które zostały skierowane do pani minister, wskazują, że sprawa jest ważna, poważna i dotyczy działania, którego skutki będziemy odczuwali przez lata. To prawda, że Poczta Polska jest pewnym znakiem firmowym, znakiem ... CZYTAJ WIĘCEJ

W senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o odpadach

Dodano o godzinie 13:45, 13 Grudzień 2012

Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Dziękuję bardzo, Pani Senator. Czy senatorowie wnioskodawcy, których lista jest długa – panowie senatorowie Paszkowski, Skurkiewicz, Błaszczyk, Matusiewicz, Sitarz, Lasecki, Rulewski, Jackowski, Martynowski, Pęk oraz pani senator Rotnicka – chcą jeszcze zabrać głos? Pan senator Jackowski wykazał ... CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie z mieszkańcami Pomiechówka

Dodano o godzinie 14:35, 5 Grudzień 2012

 W miniony poniedziałek senator RP Jan Maria Jackowski  uczestniczył w spotkaniu, jakie zorganizowało Stowarzyszenie Powiatu Nowodworskiego Forum w Pomiechówku. Głównym tematem spotkania z mieszkańcami było omówienie roli wolnych mediów  w Polsce w świetle ostatnich wydarzeń.       ... CZYTAJ WIĘCEJ

Ochrona zabytków w Krasnem

Dodano o godzinie 14:33, 5 Grudzień 2012

28 listopada 2012 roku z inicjatywy senatora Jana Marii Jackowskiego odbyło się w Warszawie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego robocze spotkanie z Generalnym Konserwatorem Zabytków sekretarzem stanu w MKiDN p. Piotrem Żuchowskim. W spotkaniu – które dotyczyło zapobieżeniu dalszej degradacji zbytkowego ... CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie z burmistrzem Mławy

Dodano o godzinie 14:32, 5 Grudzień 2012

W dniu 3 grudnia z inicjatywy Senatora I i II kadencji prof. Ryszarda Juszkiewicza, Jana Golca, przewodniczącego Stowarzyszenia Pontyfikat  Papież Jana Pawła II, a także pani Nojszewskiej reprezentującej środowiska społeczne Mławy odbyło się spotkanie z burmistrzem Mławy Sławomirem Kowalewskim. W spotkaniu udział wzięli też senator RP Jan ... CZYTAJ WIĘCEJ