Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie w sprawie pogarszającej się sytuacji polskich rodzin zgłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 14.06.2012

Dodano o godzinie 01:00, 15 Czerwiec 2012

Zwracam się do Prezesa Rady Ministrów o wyjaśnienia, jakie działania podejmie rząd w 2012 roku,  aby rodzinom w Polsce przestało się żyć coraz gorzej,  jak wynika z raportu GUS na temat sytuacji polskich rodzin. Raport pokazuje że w ostatnich latach zmniejszyły się dochody rodzin i wzrosła liczba żyjących poniżej progu ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie likwidacji Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa w Ciechanowie zgłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 14.06.2012

Dodano o godzinie 00:54, 15 Czerwiec 2012

Na przełomie miesiąca lipca i sierpnia zostanie zlikwidowana delegatura ministra Skarbu Państwa w Ciechanowie. Delegatura obejmuje swoim działaniem obszar całego województwa mazowieckiego, nadzorowała najbardziej ważkie sprawy pod kątem umów prywatyzacyjnych i zapisanych w nich zobowiązań względem Skarbu Państwa. Nadzorowane były ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie pasa ruchu pieszego nad magistralą kolejowa nr 9 w Ciechanowie zgłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 14.06.2012

Dodano o godzinie 00:53, 15 Czerwiec 2012

Zwracam się o wyjaśnienie, czy objazd przy ulicy Kasprzaka w Ciechanowie wykonany na czas budowy wiaduktu nad magistralą kolejową nr 9 Warszawa wschodnia – Gdańsk Główny w ciągu drogi nr 50, będzie uzupełniony o pas ruchu dla pieszych.  Brak takiego pasa stwarza duże niebezpieczeństwo dla osób przemieszczających się ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie przeciwdziałania pornografii zgłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 14.06.2012

Dodano o godzinie 17:02, 14 Czerwiec 2012

W ostatnim czasie można zaobserwować na witrynach sklepowych czasopisma o wulgarnych i obscenicznych okładkach oraz materiały pornograficzne. Naruszane się dobre obyczaje i naraża się dzieci oraz postronne osoby na zgorszenie. Dla przykładu sieć sklepów INMEDIO umieszcza na swoich ekspozycjach mocno wulgarne zdjęcia, jak również ... CZYTAJ WIĘCEJ