Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016

AKTUALNOŚCI

Przemówienie w Senacie RP z debaty o gen. Sosabowskim

Dodano o godzinie 21:56, 9 Maj 2012

        Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Panie Generale! Czcigodna Rodzino! Drodzy Weterani! Wszyscy Obecni Goście! To wielka chwila: Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje uchwałę o jednym z największych bohaterów naszej wojskowości w XX wieku, oficerze, ... CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie w Ciechanowie – 7 maja 2012r

Dodano o godzinie 00:12, 8 Maj 2012

W dniu 7.05.2012 odbyło się spotkanie Senatora RP Jana Marii Jackowskiego z mieszkańcami Ciechanowa. Spotkanie poprzedził udział senatora w IV Ciechanowskim Maratonie Biblijnym, odczytał on fragment Biblii ( Księga Estery werset 11-12 ). Spotkanie w Domu Parafialnym senator  rozpoczął  od nakreślenia  zagrożeń jakie może ... CZYTAJ WIĘCEJ