Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016
 

AKTUALNOŚCI

Gala PCK w Ciechanowie

Dodano o godzinie 10:47, 5 Luty 2013

W dniu 2 lutego 2013 r.  odbyła się doroczna Gala Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie. Wśród ok. 200 gości byli obecni przedstawiciele różnych środowisk, na co dzień wspierający działalność PCK.  Nie zawiedli samorządowcy województwa mazowieckiego z radną Wiesławą Krawczyk.Parlament reprezentował senator RP ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie państwa Barbary i Wiesława Makuch

Dodano o godzinie 15:50, 31 Styczeń 2013

Do naszych Biur Senatorskich zwrócili się Państwo Barbara i Wiesław Makuch, zamieszkali W Warszawie. Sprawa dotyczy budynku, jaki Państwo Makuch nabyli od dewelopera I. Piątkowskiej. W zapisie Umowy Przedwstępnej Aktu Notarialnego z Aneksami zawartej pomiędzy deweloperem a Państwem Makuch budynek jest opisany jako budowla mieszkalna. ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie zaniżania przez Komorników Sądowych wartości licytowanego majątku zgłoszone na posiedzeniu Senatu RP 30.01.2013

Dodano o godzinie 14:26, 31 Styczeń 2013

Do mojego Biura Senatorskiego docierają informacje od rolników rozgoryczonych postępowaniem Komorników Sądowych. Wzburzenie rolników powoduje nieuczciwe zaniżanie wyceny zajętego mienia. Nierzadko wycena majątku gospodarzy nie ma żadnego związku z rzeczywistą wartością .Pragnę też zwrócić uwagę, że liczba egzekucji ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie wstrzymania prac przy budowie nowego bloku w Ostrołęce zgłoszone na posiedzeniu Senatu RP 30.01.2013

Dodano o godzinie 14:23, 31 Styczeń 2013

Do mojego Biura Senatorskiego zwrócili się samorządowcy  województwa mazowieckiego z problemem, jaki stanowi wstrzymanie prac przygotowawczych do budowy nowego bloku węglowego w Elektrowni Ostrołęka. Decyzja Zarządu Energa S.A. i Ministra Skarbu o zaprzestaniu przygotowań do budowy nowego bloku  wzbudziła uzasadniony ... CZYTAJ WIĘCEJ