Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 12.11.2019,   wiceprzewodniczący komisji od 04.12.2019
Członek Komisji Ustawodawczej od 12.11.2019

AKTUALNOŚCI

W Senacie RP – punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę wydarzeń marcowych w Bydgoszczy

Dodano o godzinie 10:36, 26 marca 2021

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Drodzy Goście! Drogi Janie Rulewski! Wszyscy, którzy nas obecnie słuchają! Chciałbym na wstępie bardzo serdecznie podziękować inicjatorom tej uchwały, ponieważ w natłoku różnych rocznic ta sprawa być może trochę umyka uwagi opinii publicznej, a dla tego okresu zwanego karnawałem ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Dodano o godzinie 08:00, 25 marca 2021

Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Otóż ja bym chciał zwrócić uwagę na kwestie związane z następującą sprawą. Otóż trochę mamy do czynienia z sytuacją, w której pandemia cały czas nas zaskakuje. Mamy właściwie pewnego rodzaju serial walki z czymś, co jest nie do końca ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Dodano o godzinie 08:00, 25 marca 2021

Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja bym chciał przede wszystkim również podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej ustawy. Chciałbym wyrazić również pewnego rodzaju uznanie dla administracji rządowej, że wreszcie udało się ten problem rozwiązać, i przypomnieć, że rzeczywiście w ... CZYTAJ WIĘCEJ