Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016

AKTUALNOŚCI

W Senacie RP – punkt porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku

Dodano o godzinie 00:33, 7 Lipiec 2012

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Przewodniczący, mam takie pytanie: dlaczego rada mataczy w sprawie finansów Fundacji „Lux Veritatis”? Z ogłoszonego w mediach raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że preferowani byli nadawcy, którzy według Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji byli w świetnej kondycji finansowej, ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – informacji dla Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2011 roku.

Dodano o godzinie 12:27, 6 Lipiec 2012

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! W dzisiejszym dniu dużo słyszymy o różnych pieszczochach. Nie chciałbym tego klimatu przedłużać, więc nie będę mówił, kto jest czyim pieszczochem. Ale chciałbym rzeczywiście pogratulować panu ministrowi Serafinowi, ponieważ już prawie dorównuje ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały z okazji 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski.

Dodano o godzinie 01:22, 6 Lipiec 2012

Senator Jan Maria Jackowski:Pani Marszałek! Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Czcigodni Goście! Chwilę mamy szczególną. Bardzo dobrze się dzieje, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd niezwykle doniosłym wydarzeniom historycznym. Na wstępie chciałbym podziękować pani marszałek, inicjatorce tego projektu uchwały, za ten tekst, za tę ... CZYTAJ WIĘCEJ