Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016
 

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie w sprawie wydzielenia z zabudowań po byłej J.W. 3791 obiektu z przeznaczeniem na Izbę Pamięci

Dodano o godzinie 13:51, 11 Styczeń 2013

W ostatnim czasie w archiwach IPN zostały odnalezione dokumenty świadczące o lokalizacji w Ciechanowie obozu przejściowego NKWD, w którym Sowieci mordowali i więzili żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej. Do obozu zostali zagnani(to odpowiednie słowo), bo byli gonieni pieszo, nie tylko Polacy z Mazowsza, lecz też z okolic ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych zgłoszone na posiedzeniu Senatu RP 9.01.2013

Dodano o godzinie 13:43, 11 Styczeń 2013

    Zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych od 2012 r. obowiązują nowe zasady kształtowania poziomu odpłatności pacjentów za leki refundowane. W rezultacie nastąpił duży wzrost współpłacenia ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych społek

Dodano o godzinie 12:53, 11 Styczeń 2013

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! Pani Minister! Pragnę zwrócić uwagę Wysokiej Izbie na ideologiczny aspekt sprawy, za inicjatywą parytetów i wyrównywania szans kryje się bowiem szerszy projekt na przemodelowanie społeczeństwa. Pomysł parytetów to wykwit myśli feministycznej, ... CZYTAJ WIĘCEJ