Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016

AKTUALNOŚCI

Parafialne dożynki w miejscowości Kraszewo – gm. Ojrzeń.

Dodano o godzinie 14:52, 27 Sierpień 2012

Zgodnie z tradycją koniec sierpnia, to czas podsumowania trudu pracy związanego z uprawą i zbiorem plonów na polskiej wsi. W dniu 26.08.2012 odbyły się gminno- parafialne dożynki w miejscowości Kraszewo gm. Ojrzeń.  Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Św. celebrowanej przez Ks. Proboszcza Jana Piotra Durszlewicza. W swym kazaniu Ks. ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie mienia obywateli polskich przejętego w latach 1939?1945 przez III Rzeszę wygłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 3.08.2012

Dodano o godzinie 12:45, 4 Sierpień 2012

Zwracam się do pana premiera w sprawie mienia obywateli polskich przejętego w latach 1939–1945 przez III Rzeszę. Czy struktury kierowanego przez pana rządu RP dysponują informacjami dotyczącymi zwrotu mienia nieruchomości obywateli II RP, które to mienie w latach 1939–1945 zostało przejęte przez III Rzeszę? Jak wyglądał, ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie wyprzedaży polskich uzdrowisk wygłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 3.08.2012

Dodano o godzinie 12:41, 4 Sierpień 2012

W związku z obawami tysięcy chorych ludzi dotyczącymi sprzedaży kolejnych polskich uzdrowisk zwracam się z prośbą o informację, jakie są plany w odniesieniu do polskich uzdrowisk, jaki będzie dostęp do uzdrowisk po ich sprzedaży i po jakich cenach, choćby za sam nocleg, biorąc pod uwagę kieszeń schorowanych ludzi, którzy wydają znaczną ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o paszach. Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 158, a sprawozdanie komisji w druku nr 158A.

Dodano o godzinie 12:03, 4 Sierpień 2012

Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana senatora Jana Marię Jackowskiego, o przedstawienie wniosku mniejszości komisji. Bardzo proszę, Panie Senatorze. Senator Sprawozdawca Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego.

Dodano o godzinie 00:14, 4 Sierpień 2012

Marszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję, Panie Senatorze. Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji, a zarazem do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców – bo przypominam, że komisja upoważniła do jej reprezentowania również senatora Ryszarda Bonisławskiego. Czy ... CZYTAJ WIĘCEJ