Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016
 

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie w sprawie przeciwdziałania otyłości u dzieci w wieku szkolnym zgłoszone na posiedzeniu Senatu RP 21.03.2013

Dodano o godzinie 12:32, 22 Marzec 2013

Opinia publiczna jest informowana o narastającej liczbie dzieci w wieku szkolnym mających problemy  nadwagą. Z opublikowanych danych wynika, że już co piąte dziecko w Polsce dotyka ten problem. Nadwaga niesie ze sobą problem  zaburzenia prawidłowego rozwoju organizmu i przyczynia się w wielu wypadkach do spadku samooceny dziecka. ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie udziału w ankietach organizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych zgłoszone na posiedzeniu Senatu RP 21 03. 2013

Dodano o godzinie 12:14, 22 Marzec 2013

Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza  od nowego roku szkolnego wprowadzić obowiązek szkolny dla sześciolatków. Przed wprowadzeniem tego obowiązku Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadził wśród rodziców dzieci, których dzieci dotknie ten obowiązek ankietę poparcia dla tego zamierzenia. Jak przyznał niedawno ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ? stanowisko Senatu RP w sprawie udziału katolików świeckich i duchownych w debacie publicznej.

Dodano o godzinie 12:10, 22 Marzec 2013

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja też ubolewam nad tym, że w Senacie musimy podejmować taką uchwałę. Ubolewam nad tym dlatego, że niestety praktyka naszego życia publicznego wskazuje, że zaczynają być kwestionowane oczywiste prawa obywatelskie zapisane w konstytucji, zapisane w porządku formalnoprawnym obowiązującym ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie oddania hołdu Wybitnemu Patriocie Księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie Jego śmierci.

Dodano o godzinie 12:06, 22 Marzec 2013

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Do tej pory nie zabierałem głosu w tej debacie, ale przysłuchiwałem jej się wnikliwie i przyznam się, że nie znajduję ani jednego argumentu wygłaszanego przez zwolenników odrzucenia tego projektu uchwały, który by przemawiał za jego odrzuceniem. Były deklaracje wskazujące ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 15. rocznicę kanonizacji św. Jadwigi Królowej

Dodano o godzinie 12:03, 22 Marzec 2013

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przyznam, że z pewnym zasmuceniem przysłuchuję się tej debacie, a przede wszystkim argumentacji pana senatora sprawozdawcy, która przemawiała do komisji… Szkoda, że nie ma wnioskodawcy, pana senatora Wacha, który złożył wniosek o odrzucenie tego projektu uchwały, ... CZYTAJ WIĘCEJ