Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016

AKTUALNOŚCI

Przemówienie w senacie w sprawie stadionów na Euro 2012

Dodano o godzinie 19:08, 14 Kwiecień 2012

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Procedujemy teraz ustawę wzbudzającą poważne wątpliwości, ustawę o tym, jak będzie wyglądało Euro, które stadiony w Polsce zostaną zagospodarowane. No, to wiadomo, to powiedziano już w toku debaty w 2007 r. A my dopiero teraz, dwa miesiące przed imprezą, tę ustawę procedujemy. ... CZYTAJ WIĘCEJ

Przemówienie o historycznej roli senatu

Dodano o godzinie 19:01, 14 Kwiecień 2012

Senator Jan Maria Jackowski: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym powiedzieć, że w pełni popieram projekt uchwały zaproponowany przez wnioskodawcę. Chciałbym powiedzieć, że historyczną rolą Senatu od czasów I Rzeczypospolitej, od czasów jagiellońskich… Od pokoleń tradycją, którą pan senator Łukasz Abgarowicz ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie redukcji etatów w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie wygłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 29.03.2012

Dodano o godzinie 18:58, 31 Marzec 2012

Oświadczenie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie redukcji etatów w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Zwracam się do Prezesa Rady Ministrów o wyjaśnienia w poniższej kwestii. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie z siedzibą przy ulicy Marszałkowskiej 24 i ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie budowy Stadionu Narodowego wygłoszone podczas posiedzenia Senatu RP 29.03.2012

Dodano o godzinie 18:54, 31 Marzec 2012

Oświadczenie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy Stadionu Narodowego. Zwracam się do Prezesa Rady Ministrów o wyjaśnienia w poniższej kwestii. W 2008 roku ogłoszono i przeprowadzono przetarg na pierwszy etap budowy stadionu. Kwota netto wynosiła około 110 mln pln. Zwycięzca, firma Pol-Aqua wywiązała się z kontraktu i ... CZYTAJ WIĘCEJ