Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie w sprawie informacji konsumenta o jakości artykułów rolno-spożywczych złożone na posiedzeniu Senatu RP 21.02.2013

Dodano o godzinie 14:07, 22 Luty 2013

       Na początku lutego b r. ukazał się raport pokontrolny, sporządzony przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów  Rolno- Spożywczych. Raport dotyczył  wyrobów przemysłu piwowarskiego. Wyniki pokontrolne wskazują na duże nieprawidłowości: m.in. co trzecia etykieta piwa wprowadzała w ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej

Dodano o godzinie 14:02, 22 Luty 2013

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Tak naprawdę my dzisiaj, w tym momencie, dyskutujemy o wprowadzeniu w Polsce wspólnej waluty europejskiej. To prawda, że Polska, podpisując traktat akcesyjny, przyjęła, wzięła na siebie zobowiązanie co do wprowadzenia wspólnej waluty europejskiej, ale ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: informacja rządu o działaniach podjętych na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej i wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników

Dodano o godzinie 13:36, 22 Luty 2013

Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję bardzo, Pani Marszałek. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Z dużą uwagą przysłuchiwałem się tej informacji i odpowiedziom pani minister na liczne pytania, które zadawali koledzy senatorowie. Muszę powiedzieć, że spodziewałem się, że ta informacja będzie odpowiedzią na uchwałę, o ... CZYTAJ WIĘCEJ