Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016

AKTUALNOŚCI

Wizyta delegacji Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu i Senatu w Moskwie

Dodano o godzinie 19:28, 27 Luty 2013

W dniach 24-26 lutego 2013 r. delegacja Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu i Senatu przebywała z wizytą w Moskwie, na zaproszenie przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji (izby wyższej rosyjskiego parlamentu) Michaiła Margiełowa. W skład delegacji wchodzili senatorowie Włodzimierz Cimoszewicz, Bogdan Klich i Jan Maria ... CZYTAJ WIĘCEJ

60 rocznica śmierci śp. Generała Augusta Emila Fieldorfa

Dodano o godzinie 11:24, 25 Luty 2013

W niedzielę 24 lutego 2013 roku w Kościele Parafii Rzymskokatolickej Św. Ojca Pio w Warszawie miała miejsce podniosła uroczystość, związana z 60 rocznicą bestialsko zamordowanego śp. Generała Fieldorfa „Nila”.Uroczystą Mszę Św. poprzedziło odmówienie modlitwy przez Ks. Proboszcza Andrzeja Kuflikowskiego i złożenie ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie do Marszałka Senatu w sprawie korzystania z uprawnień senatora złożone na posiedzeniu Senatu RP 21.02.2013

Dodano o godzinie 14:22, 22 Luty 2013

Uwzględniając uzasadnione zainteresowanie opinii publicznej, wykorzystując narzędzie w postaci oświadczenia skierowanego do Pana Marszałka, informuję, że z samochodu służbowego korzystam w związku z wykonywaniem mandatu Senatora RP i zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Szefa Kancelarii Senatu Nr 12 z dnia 14 października 2002 r. w ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie wstrzymania decyzji lokalizacyjnej dla przebudowy bocznicy kolejowej w Modlinie złożone na posiedzeniu Senatu RP 21.02.2013

Dodano o godzinie 14:18, 22 Luty 2013

        Samorząd Województwa Mazowieckiego podejmując decyzję o lokalizacji Mazowieckiego Portu Lotniczego w Modlinie zakładał  też modernizację linii kolejowej Warszawa – Gdańsk na odcinku stacji Modlin. Modernizacja w/w odcinka miała polegać na przebudowie bocznicy kolejowej, która ... CZYTAJ WIĘCEJ