Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016
 

AKTUALNOŚCI

Wybory w Elblągu

Dodano o godzinie 13:05, 5 Lipiec 2013

W Niedzielę 7 lipca 2013 roku mieszkańcy Elbląga podejmą decyzję komu powierzą funkcję prezydenta miasta Elbląga. Wynik wyborów odpowie też na pytanie, czy sprawa przekopu Mierzei Wiślanej znajdzie pozytywny finał. W tej właśnie sprawie Prezes Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński i kandydat na prezydenta z ramienia PiS Jerzy Wilk ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie zintensyfikowania prac na d ustawą o odnawialnych źródłach energii zgłoszone na posiedzeniu Senatu RP 4.07.2013

Dodano o godzinie 10:59, 4 Lipiec 2013

Do mojego Biura Senatorskiego zwrócili się Członkowie Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej zaniepokojeni brakiem ustawy o odnawialnych źródłach energii. Konsekwencją braku uregulowań w tej dziedzinie, według moich rozmówców, powoduje poważne perturbacje dla inwestorów przedsięwzięć związanych z ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie przekazania informacji na temat lokalizacji obozu NKWD w Ciechanowie zgłoszone na posiedzeniu Senatu RP 4.07.2013

Dodano o godzinie 10:56, 4 Lipiec 2013

Wiedza o najnowszej  historii Polski opisująca okres powojenny w naszym kraju jest zbyt szczątkowa, stąd potrzeba jej ciągłego pogłębiania. Bardzo ważnym aspektem powodującym celowość zdobywania informacji o wspomnianym okresie jest narastające zainteresowanie społeczności lokalnych, w tym coraz częściej osób młodego pokolenia, ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad:informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2012 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

Dodano o godzinie 10:16, 4 Lipiec 2013

Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję, Panie Marszałku. Chciałbym zapytać, jak urząd rzecznika i pan minister szacują skalę głodu w Polsce wśród dzieci, ponieważ niedawno pojawiały się różne informacje na ten temat, i jakie działania podejmuje urząd rzecznika, aby przeciwdziałać temu wysoce szkodliwemu zjawisku. I drugie pytanie: ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy ? Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych.

Dodano o godzinie 10:11, 4 Lipiec 2013

Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Panie Ministrze, mam pytanie. Jak to było z tym słynnym posiedzeniem komisji trójstronnej, na którym strona rządowa oskarżyła centrale związkowe, że bezpodstawnie został zerwany dialog społeczny, a związkowcy przedstawili stanowisko, że rząd nie przeprowadza z nimi ... CZYTAJ WIĘCEJ