Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016

AKTUALNOŚCI

Debata Smoleńska

Dodano o godzinie 12:09, 6 Luty 2013

5 lutego 2013 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Debata Smoleńska”. Organizatorem debaty było Stowarzyszenie „ Doktoranci dla Rzeczpospolitej”. Debata była podzielona na dwie części odnoszące się do przygotowań lotu TU-154 M i samego momentu katastrofy w ... CZYTAJ WIĘCEJ

Gala PCK w Ciechanowie

Dodano o godzinie 10:47, 5 Luty 2013

W dniu 2 lutego 2013 r.  odbyła się doroczna Gala Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie. Wśród ok. 200 gości byli obecni przedstawiciele różnych środowisk, na co dzień wspierający działalność PCK.  Nie zawiedli samorządowcy województwa mazowieckiego z radną Wiesławą Krawczyk.Parlament reprezentował senator RP ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie państwa Barbary i Wiesława Makuch

Dodano o godzinie 15:50, 31 Styczeń 2013

Do naszych Biur Senatorskich zwrócili się Państwo Barbara i Wiesław Makuch, zamieszkali W Warszawie. Sprawa dotyczy budynku, jaki Państwo Makuch nabyli od dewelopera I. Piątkowskiej. W zapisie Umowy Przedwstępnej Aktu Notarialnego z Aneksami zawartej pomiędzy deweloperem a Państwem Makuch budynek jest opisany jako budowla mieszkalna. ... CZYTAJ WIĘCEJ