Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie w sprawie oddania do użytku obiektów umożliwiających przeprawę na magistralą E-65 zgłoszone na posiedzeniu Senatu RP 25.04.2013

Dodano o godzinie 17:35, 25 Kwiecień 2013

Do mojego Biura Senatorskiego zwrócili się mieszkańcy miejscowości położonych wzdłuż magistrali kolejowej E-65 Warszawa-Gdynia. Na odcinku magistrali przebiegającej przez obszar powiatu ciechanowskiego zostało wykonanych na chwilę obecna pięć przepraw, lecz nie mogą one być użytkowane ze względu na brak odebrania tych obiektów ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, sporządzonego w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r.

Dodano o godzinie 15:06, 25 Kwiecień 2013

Senator Sprawozdawca Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych opinię komisji dotyczącą ratyfikacji Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, sporządzonego w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sam tytuł tej ustawy ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: informacja rządu na temat rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz wykorzystania środków wydatkowanych z budżetu państwa na współpracę z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r.

Dodano o godzinie 13:43, 25 Kwiecień 2013

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Proszę bardzo, pytanie zadaje pan senator Jan Maria Jackowski. Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję, Pani Marszałek. Przychylam się do tych pozytywnych wniosków, ale mam następujące pytanie. W informacji pana ministra na stronie 2 czytamy: „Politykę polonijną należy wpisywać nie tylko w ... CZYTAJ WIĘCEJ

Konferencja Naukowa: Wiesław Chrzanowski – patriota, wychowawca,polityk

Dodano o godzinie 10:47, 20 Kwiecień 2013

19 kwietnia br. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się konferencja poświęcona pamięci profesora Wiesława Chrzanowskiego. Program konferencji, która omawiała działalność naukowo-dydaktyczną i społeczno-polityczną śp. profesora, składał się z dwóch paneli dyskusyjnych, w których wzięli udział wykładowcy KUL i ... CZYTAJ WIĘCEJ