Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016

AKTUALNOŚCI

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą o zabespieczeniu społecznym

Dodano o godzinie 21:14, 10 Listopad 2012

Senator Sprawozdawca Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Komisja Spraw Zagranicznych na swoim posiedzeniu rozpatrywała przedstawiony projekt ustawy o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 18 maja 2012 r., zawartej w druku nr 204. Przedmiotem ustawy ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej

Dodano o godzinie 20:40, 10 Listopad 2012

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie Ministrowie! Ten punkt, jak widać, wzbudził zainteresowanie Wysokiej Izby, ponieważ sprawa ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości, zarówno w aspekcie gospodarczym, naukowo-technologicznym, jak i w aspekcie bezpieczeństwa państwa. Ażeby uzmysłowić, jak ważna ... CZYTAJ WIĘCEJ

Extra Ciechanów – Senator naszej ziemi

Dodano o godzinie 14:49, 6 Listopad 2012

Rozmowa z Janem Maria Jackowskim, Senatorem RP reprezentującym ciechanowski okręg wyborczy.       Extra Ciechanów: Został Pan wybrany w wyborach parlamentarnych w okręgu jednomandatowym. Czy Pana zdaniem dobrze, sprawdza się taka ordynacja?   Jan Maria Jackowski:. Uważam, że takie wybory do Senatu RP to bardzo ... CZYTAJ WIĘCEJ

Srebrna Rocznica powstania parafii pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Mławie

Dodano o godzinie 14:00, 5 Listopad 2012

Niedziela 4.11.0212 była ważnym dniem dla mieszkańców z parafii pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Mławie. W tym dniu miała miejsce podniosła uroczystość 25-lecia erygowania parafii. Mszę Sw. Dziękczynną celebrował Ks. Biskup Piotr Libera, wraz z koncelebransami , Ks. Prał. dr Kazimierzem Ziółkowskim Proboszcza parafii ... CZYTAJ WIĘCEJ