Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016

AKTUALNOŚCI

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r.

Dodano o godzinie 18:36, 8 Sierpień 2013

Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Panie Ministrze, mam takie tradycyjne pytanie, które… Może by pan spróbował szacunkowo określić, jakie skutki dla budżetu – ja rozumiem, że będą one oczywiście pozytywne – będzie rodziła ta konwencja. Prosiłbym o jakąś taką informację, może nie ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad:ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Dodano o godzinie 16:56, 8 Sierpień 2013

Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Wysoka Izbo! Pani Minister! Jestem wspólnie z innymi senatorami autorem wniosku o odrzucenie tego projektu ustawy. Jesteśmy za jego odrzuceniem nie dlatego, że uważamy, iż rozwiązania w tym zakresie nie są potrzebne, tylko dlatego, że uważamy, iż ustawa powstawała w ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad:drugie czytanie projektu uchwały z okazji 100-lecia urodzin błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego.

Dodano o godzinie 15:25, 8 Sierpień 2013

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Drodzy Przedstawiciele Środowiska Harcerskiego! Droga Rodzino! Dzisiejsza uchwała dotyczy osoby szczególnej. Ksiądz Wincenty Frelichowski urodził się dokładnie w pięćdziesiątą rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Należał do tego pokolenia Polaków, które w ... CZYTAJ WIĘCEJ