Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016

AKTUALNOŚCI

W Senacie RP – punkt porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Dodano o godzinie 11:41, 9 Sierpień 2013

Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję, Panie Marszałku. Postaram się dostosować do pańskiego apelu dotyczącego misterności pytań i zadam następujące pytanie… Wsłuchuję się dokładnie w odpowiedzi pana posła, pana ministra, kandydata na prezesa NIK. Stwierdził pan przed chwilą, że uważa pan, iż nie jest dobrze, jak polityk stoi na czele ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Dodano o godzinie 11:27, 9 Sierpień 2013

Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję, Panie Marszałku. Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy, dotyczące końcówki pańskiej wypowiedzi. Na jakiej podstawie twierdzi pan, że ze względu na bojkot Komisji Trójstronnej przez związki zawodowe nie doszło do zajęcia stanowiska przez zespół do spraw budżetu w ramach Komisji ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodano o godzinie 11:10, 9 Sierpień 2013

Senator Jan Maria Jackowski: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Z uwagą przysłuchiwałem się debacie, którą obecnie toczymy. Może i dobrym mottem tej debaty jest wywiad udzielony przez jednego z prezesów komercyjnej firmy, który zarabia milion miesięcznie i powiada, że płaci od każdej złotówki podatek w ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2

Dodano o godzinie 18:46, 8 Sierpień 2013

Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Mam pytanie do pana ministra, a właściwie to dwa pytania. Pierwsze. Które kraje w momencie ratyfikacji zastrzegły sobie możliwość niestosowania tej konwencji w czasie wojny? I drugie pytanie. Dlaczego strona polska nie zastrzegła w protokole dodatkowym takiej możliwości w ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r.

Dodano o godzinie 18:43, 8 Sierpień 2013

Konsultacje z senatorami z KP PiS Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przepraszam za to zamieszanie, ale są dwa podobne protokoły i w związku z tym musiałem tutaj skonsultować się z kolegami. Otóż mamy do czynienia z ustawą ratyfikującą drugi protokół fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw ... CZYTAJ WIĘCEJ