Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016

AKTUALNOŚCI

W Senacie RP – punkt porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej ? Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2011 r. ? 31 grudnia 2011 r.

Dodano o godzinie 16:02, 4 Październik 2012

Senator Jan Maria Jackowski:Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Mam pytanie do pana prezesa dotyczące kwestii związanych z planowanym przeniesieniem do nowej siedziby. To była głośna sprawa… Mam następujące pytania. Jakie nakłady zostały poniesione na przystosowanie pomieszczeń obecnie istniejącej siedziby do specyficznych warunków ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Dodano o godzinie 01:22, 4 Październik 2012

Senator Jan Maria Jackowski:Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ekscelencjo Ambasadorze! Wysoka Izbo! Sprawa jest oczywista, to znaczy żadna poważna siła polityczna w Polsce nie jest przeciwko ratyfikacji tego traktatu. Chciałbym jednak powiedzieć parę słów o wewnętrznych spraw polskich i o trybie prawnym ratyfikacji tego traktatu. ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia października 2012 roku miesiącem pamięci Generała Stanisława Maczka.

Dodano o godzinie 21:07, 3 Październik 2012

Senator Jan Maria Jackowski:Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Szanowni Goście! Całym sercem popieram projekt tej uchwały. Uważam, że generałowi Stanisławowi Maczkowi należy się ten hołd , zwłaszcza ze względu na ten tragiczny rys, pozbawienie go obywatelstwa polskiego i smutny los na uchodźstwie, gdzie nie był, że tak powiem, ... CZYTAJ WIĘCEJ

Marsz Obudź się Polsko

Dodano o godzinie 21:45, 30 Wrzesień 2012

Dzień 29.09.2012 był ważnym dniem. W stolicy kraju Warszawie po raz wtóry spotykało się dziesiątki tysięcy ludzi w proteście przeciw dyskryminacji TV Trwam. Po zakończonej Mszy św., w której wziął udział senator RP Jan Maria Jackowski, wszyscy uczestnicy wyruszyli w Marszu „ Obudź się Polsko”. Senator wraz z ... CZYTAJ WIĘCEJ