Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie w sprawie wydawania blankietów zaświadczeń dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne(ADR) złożone na posiedzeniu Senatu RP 7.03.2013

Dodano o godzinie 16:23, 7 Marzec 2013

              Do mojego Biura Senatorskiego zwrócili się zaniepokojeni przedsiębiorcy prowadzący usługi transportowe w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych. Zaniepokojenie budzi wstrzymanie wydawania zaświadczeń umożliwiających prowadzenie pojazdu przewożącego materiały ... CZYTAJ WIĘCEJ

W senacie RP – punkt porządku obrad:drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Dodano o godzinie 15:55, 7 Marzec 2013

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Panie Profesorze! Jest sprawą oczywistą, że ta nowelizacja zmierza w dobrą stronę i że jest jak najbardziej warta poparcia. Ta debata, ta dyskusja w tej serii pytań dotyczyła pewnych wątpliwości interpretacyjnych, tego, w jaki sposób w praktyce będą stosowane te ... CZYTAJ WIĘCEJ

Na ratunek Kościołowi w Krasnem

Dodano o godzinie 10:55, 7 Marzec 2013

Senator RP Jan Maria Jackowski od początku kadencji aktywnie podejmuje inicjatywy mające na celu pomóc w ochronie zabytków położonych na terenie okręgu wyborczego nr39. Wśród podejmowanych  interwencji na czoło wybija się podjęte przez senatora Jackowskiego zadanie pomocy w ochronie i ratowania bezcennego zabytku, ... CZYTAJ WIĘCEJ