Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie w w sprawie przekazania Fundacji im. Raczyńskich kompleksu nieruchomości zgłoszone na posiedzeniu Senatu RP 16.05.2013

Dodano o godzinie 12:35, 17 Maj 2013

W Polsce są fundacje, które za cel stawiają sobie ochronę i udostępnianie społeczeństwu polskiemu dzieł sztuki i innych zbiorów zgromadzonych przez znane rody zajmujące się działalnością społeczną i będące zarazem mecenasami sztuki.  Taką fundacją bez wątpienia jest Fundacja im. Raczyńskich przy Muzeum  Narodowym w ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Grzegorza Przemyka ? ofiary stanu wojennego w 30. rocznicę Jego śmierci.

Dodano o godzinie 12:06, 17 Maj 2013

Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców. Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do ich reprezentowania pana senatora Jana Marię Jackowskiego. Czy ktoś z ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2012 roku.

Dodano o godzinie 11:54, 17 Maj 2013

Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję, Panie Marszałku. Ja mam trzy pytania. Pierwsze pytanie. Wspomniał pan o wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego z maja ubiegłego roku. Czy w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji została podjęta refleksja nad zdaniem odrębnym zgłoszonym przez jednego z sędziów – a przypomnę, że ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

Dodano o godzinie 15:57, 16 Maj 2013

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Z uwagą przysłuchiwałem się długiej serii pytań, które były kierowane do pana ministra. Teraz, w uzupełnieniu tego mojego pytania czy też serii pytań, które miałem okazję panu ministrowi zadać – uzyskałem na nie odpowiedź, za którą dziękuję ... CZYTAJ WIĘCEJ