Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016

AKTUALNOŚCI

W Senacie RP – punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodano o godzinie 11:10, 9 Sierpień 2013

Senator Jan Maria Jackowski: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Z uwagą przysłuchiwałem się debacie, którą obecnie toczymy. Może i dobrym mottem tej debaty jest wywiad udzielony przez jednego z prezesów komercyjnej firmy, który zarabia milion miesięcznie i powiada, że płaci od każdej złotówki podatek w ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2

Dodano o godzinie 18:46, 8 Sierpień 2013

Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Mam pytanie do pana ministra, a właściwie to dwa pytania. Pierwsze. Które kraje w momencie ratyfikacji zastrzegły sobie możliwość niestosowania tej konwencji w czasie wojny? I drugie pytanie. Dlaczego strona polska nie zastrzegła w protokole dodatkowym takiej możliwości w ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r.

Dodano o godzinie 18:43, 8 Sierpień 2013

Konsultacje z senatorami z KP PiS Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przepraszam za to zamieszanie, ale są dwa podobne protokoły i w związku z tym musiałem tutaj skonsultować się z kolegami. Otóż mamy do czynienia z ustawą ratyfikującą drugi protokół fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r.

Dodano o godzinie 18:36, 8 Sierpień 2013

Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Panie Ministrze, mam takie tradycyjne pytanie, które… Może by pan spróbował szacunkowo określić, jakie skutki dla budżetu – ja rozumiem, że będą one oczywiście pozytywne – będzie rodziła ta konwencja. Prosiłbym o jakąś taką informację, może nie ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad:ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Dodano o godzinie 16:56, 8 Sierpień 2013

Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Wysoka Izbo! Pani Minister! Jestem wspólnie z innymi senatorami autorem wniosku o odrzucenie tego projektu ustawy. Jesteśmy za jego odrzuceniem nie dlatego, że uważamy, iż rozwiązania w tym zakresie nie są potrzebne, tylko dlatego, że uważamy, iż ustawa powstawała w ... CZYTAJ WIĘCEJ