Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016

AKTUALNOŚCI

Obchody 68. rocznicy wyzwolenia Bolonii i zakończenia walk 2 Korpusu Polskiego we Włoszech, oraz 216. rocznicy powstania Mazurka Dąbrowskiego w Reggio Emilia

Dodano o godzinie 15:46, 26 Kwiecień 2013

  W dniach 20 – 23 kwietnia 2013 r. polska delegacja państwowa przebywała we Włoszech. Celem delegacji było oddanie hołdu  żołnierzom 2 Korpusu gen. Andersa w 68. rocznicę wyzwolenia Bolonii i zakończenia walk 2 Korpusu Polskiego we Włoszech. Uczestnicy delegacji państwowej uczcili też 216 rocznicę powstania Mazurka ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie licencji na uruchomienie przewozów kolejowych zgłoszone na posiedzeniu Senatu RP 25.04.2013

Dodano o godzinie 17:40, 25 Kwiecień 2013

Do opinii publicznej dotarła informacja o złożeniu wniosku do PKP PLK przez czeskiego prywatnego przewoźnika kolejowego Leo Express o przydział trasy na nowy rozkład jazdy. Przewoźnik najprawdopodobniej chce uruchomić swoje składy na trasach Warszawa-Poznań i Warszawa-Kraków- Katowice, co niewątpliwie przyczyni się do powstania silnej ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie w sprawie oddania do użytku obiektów umożliwiających przeprawę na magistralą E-65 zgłoszone na posiedzeniu Senatu RP 25.04.2013

Dodano o godzinie 17:35, 25 Kwiecień 2013

Do mojego Biura Senatorskiego zwrócili się mieszkańcy miejscowości położonych wzdłuż magistrali kolejowej E-65 Warszawa-Gdynia. Na odcinku magistrali przebiegającej przez obszar powiatu ciechanowskiego zostało wykonanych na chwilę obecna pięć przepraw, lecz nie mogą one być użytkowane ze względu na brak odebrania tych obiektów ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, sporządzonego w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r.

Dodano o godzinie 15:06, 25 Kwiecień 2013

Senator Sprawozdawca Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych opinię komisji dotyczącą ratyfikacji Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, sporządzonego w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sam tytuł tej ustawy ... CZYTAJ WIĘCEJ