Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie w sprawie opublikowanego przez PKP InterCity rozkładu jazdy zgłoszone na posiedzeniu Senatu RP 12.07.2013

Dodano o godzinie 11:23, 13 Lipiec 2013

Do mojego Biura Senatorskiego zwrócili się mieszkańcy Mławy, zaniepokojeni informacjami o nowym rozkładzie jazdy PKP InterCity. Z informacji przekazanych przez moich rozmówców wynika, że EIC Premium pokonujący trasę Warszawa-Gdynia nie będzie się zatrzymywał ani w Ciechanowie , ani w Mławie. Pragnę nadmienić, że  ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: informacja Ministra Finansów o działalności instytucji parabankowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem zagrożeń dla obywateli i systemu finansów publicznych.

Dodano o godzinie 11:20, 13 Lipiec 2013

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Panie Ministrze! Temat bulwersuje opinię publiczną, ponieważ Amber Gold jest już synonimem pewnych patologii procesu transformacji, która po 1989 r. została w Polsce przeprowadzona. A do historii przejdzie na pewno słynne zdjęcie z samolotem ciągniętym przez ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2012 r. 31 grudnia 2012 r.

Dodano o godzinie 12:14, 12 Lipiec 2013

Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Ja mam trzy pytania. Pierwsze pytanie. We wstępie, na stronie 13 w sprawozdaniu jest informacja, że w zasobie Biura Lustracyjnego do końca 2012 r. znalazło się łącznie dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć oświadczeń lustracyjnych oraz czterdzieści ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad:ustawa o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r.

Dodano o godzinie 12:11, 12 Lipiec 2013

Senator Jan Maria Jackowski: Pytanie do pana senatora Dobkowskiego. Panie Senatorze, czy podczas posiedzenia komisji gospodarki była mowa o tym, jakie straty poniesie strona polska w wyniku wprowadzenia w życie tej umowy? Chodzi o straty wynikające z różnicy stawek, jakie będą pobierane za przyloty nad częścią polskiego terytorium. Czy ... CZYTAJ WIĘCEJ