Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 12.11.2019,   wiceprzewodniczący komisji od 04.12.2019
Członek Komisji Ustawodawczej od 12.11.2019

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie do ministra spraw wewnętrznych i administracji

Dodano o godzinie 08:23, 22 maja 2020

W związku z odpowiedzią na moje oświadczenie złożone podczas 5. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 lutego 2020 r., w pierwszej kolejności dziękuję za przypomnienie mi brzmienia przywołanych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie do ministra obrony narodowej

Dodano o godzinie 10:01, 21 maja 2020

W związku z toczącymi się procedurami i uzgodnieniami miedzy Polską a Stanami Zjednoczonymi mającymi na celu wzmocnienie obecności wojsk amerykańskich w Polsce, zwracam się o informację, czy rozważane jest wykorzystanie infrastruktury wojskowej, w tym budynków koszar w Ciechanowie na potrzeby wojsk amerykańskich. Jan Maria Jackowski Źródło: ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie do ministra infrastruktury

Dodano o godzinie 08:10, 20 maja 2020

Do mojego Biura Senatorskiego zwrócili się mieszkańcy i przedstawiciele powiatu przasnyskiego zaniepokojeni sytuacją związaną z budową linii kolejowej nr 35 Chorzele – Ostrołęka. Ostatnio opinię publiczną obiegła informacja, że samorząd Województwa Mazowieckiego chce przesunąć 100 mln z tej inwestycji na inny cel. Przedstawiciele samorządu ... CZYTAJ WIĘCEJ