Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 12.11.2019,   wiceprzewodniczący komisji od 04.12.2019
Członek Komisji Ustawodawczej od 12.11.2019

.................................................................................................................................................

Ukazała się nowa książka Jana Marii Jackowskiego, w której przedstawia źródła i mechanizmy tego, co obecnie dzieje się w Polsce

AKTUALNOŚCI

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Dodano o godzinie 08:13, 13 stycznia 2021

Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Przedstawiciele Rządu! Na wstępie chcę powiedzieć, że cieszę się, że ta ustawa trafiła do Senatu. Wiemy, że prace nad nią trwały dosyć długo. Wiemy też, że do parlamentu mogła trafić znacznie wcześniej, ale jest tak, jak jest. ... CZYTAJ WIĘCEJ