Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 12.11.2019,   wiceprzewodniczący komisji od 04.12.2019
Członek Komisji Ustawodawczej od 12.11.2019

AKTUALNOŚCI

W Senacie RP – punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w związku z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia

Dodano o godzinie 08:15, 11 września 2021

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Czcigodni Goście! Stefan kardynał Wyszyński należy do grona najwybitniejszych Polaków w naszych dziejach. Wyraził to dobitnie św. Jan Paweł II, mówiąc o tym, jak wielka była jego posługa, jak wielkie było jego działanie. Co więcej? Jako uczestnik pogrzebu kardynała Wyszyńskiego, 40 lat ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Dodano o godzinie 11:57, 10 września 2021

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To jest taka debata, w której padły bardzo mocne słowa i – przykro to stwierdzić – został dany pretekst do tego, aby te słowa padły. Myślę tutaj o projekcie ustawy, nad którą obecnie procedujemy. W momencie, kiedy pojawiła się ta ustawa, byłem pytany przez dziennikarzy, co o […] CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej ofiary ataków terrorystycznych na World Trade Center w dniu 11 września 2001 r.

Dodano o godzinie 14:19, 9 września 2021

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jest oczywiste, że ten tragiczny zamach był cezurą w polityce światowej. Był również bardzo ważnym odniesieniem, jeśli chodzi o różną sytuację geopolityczną świata. I tak jak do 2001 r. wydawało się, że ład międzynarodowy po upadku Związku Sowieckiego może być określany mianem Pax ... CZYTAJ WIĘCEJ