Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016

AKTUALNOŚCI

Spotkanie w Żurominie

Dodano o godzinie 10:01, 18 Marzec 2018

17 marca w Żurominie odbyło się jedno z cyklicznych spotkań parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości z mieszkańcami. W spotkaniu uczestniczyli: poseł Anna Cicholska, senatorowie Jan Maria Jackowski , Marek Martynowski i poseł Waldemar Olejniczak. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Pani Leśniewskiej, jednej z organizatorek spotkania, która ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o współpracy Polski i Węgier w Unii Europejskiej

Dodano o godzinie 07:58, 16 Marzec 2018

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przepraszam, ale jeszcze… (Senator Leszek Czarnobaj: Bateria się rozładowała.) (Głos z sali: Mówca schodzi z mównicy?) (Wesołość na sali) (Głos z sali: Już wraca, wraca z kartką.) (Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę nie przeszkadzać. Pan senator już jest gotowy…) Dziękuję bardzo, ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dodano o godzinie 19:03, 15 Marzec 2018

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Obowiązek dokonania zmian w regulaminie jest pokłosiem ustawy o Sądzie Najwyższym, w której została wprowadzona instytucja, jaka do tej pory w prawie nie funkcjonowała. Stąd też Senat będzie obarczony obowiązkiem dokonania wyboru ławników, którzy będą zasiadali w tych nowych ... CZYTAJ WIĘCEJ