Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 12.11.2019,   wiceprzewodniczący komisji od 04.12.2019
Członek Komisji Ustawodawczej od 12.11.2019

.................................................................................................................................................

 Kolejny dyżur senatorski online 

Poniedziałek, 27 marca, o godz. 20:00 dyżur parlamentarny online

Zostanie on zorganizowany poprzez transmisję na kanale senatora w serwisie YouTube. Transmisja zostanie udostępniona w portalu Facebook na profilach: CiechanowInaczej Lokalny Portal Informacyjny oraz Puls Ciechanowa. Dzięki temu będzie można na żywo zadać pytanie senatorowi Jackowskiemu (w formie komentarza lub wiadomości).

Pytania można przesłać także wcześniej (e-mail: redakcja@ciechanowinaczej.pl oraz biurojmj@gmail.com ), a redaktorzy Artur Iniarski i Adam Mosakowski zadadzą je w Państwa imieniu senatorowi naszego okręgu wyborczego podczas transmisji na żywo.

Serdecznie zapraszam Jan Maria Jackowski

.................................................................................................................................................

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Dodano o godzinie 11:06, 16 marca 2023

Najnowsza historia Polski obfituje w wiele bardzo trudnych dla społeczeństwa wydarzeń. Wielkim piętnem na zawsze odcisnęło się ciemiężenie i terroryzowanie Polaków przez sowieckich namiestników po 1944 r. Na terenie całego kraju jest wiele miejsc, w których Polacy byli poddawani karom więzienia i torturom z rąk komunistów. W Ciechanowie takim ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia

Dodano o godzinie 09:21, 14 marca 2023

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ja też się przyłączam do tych wyrazów uznania. Taka ustawa była bardzo potrzebna. Ta ustawa pokazuje też, że Rzeczpospolita dba o tych, którzy są na pierwszej linii frontu, walcząc o bezpieczeństwo, życie i zdrowie innych obywateli. I z tego punktu widzenia należy z ... CZYTAJ WIĘCEJ