Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015 do 17.03.2016
Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą  od 17.03.2016

AKTUALNOŚCI

W Senacie RP – punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę urodzin prof. Ignacego Mościckiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1939

Dodano o godzinie 12:49, 15 Listopad 2017

Senator Sprawozdawca Jan Maria Jackowski: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! – zwracam się do wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, który jest z nami na sali. Mam zaszczyt przedstawić państwu w imieniu Komisji Ustawodawczej sprawozdanie o projekcie uchwały w 150. rocznicę urodzin prof. Ignacego Mościckiego, prezydenta ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Dodano o godzinie 21:21, 14 Listopad 2017

Senator Jan Maria Jackowski: Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie planowałem zabierać głosu w tym punkcie, ale ponieważ pani senator Zdrojewska raczyła polemizować z moją wypowiedzią, to postanowiłem głos zabrać i wypowiedzieć się na temat pytań, które zadawałem w toku rozpatrywania tego punktu. Otóż prawdopodobnie ... CZYTAJ WIĘCEJ