Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 12.11.2019,   wiceprzewodniczący komisji od 04.12.2019
Członek Komisji Ustawodawczej od 12.11.2019

.................................................................................................................................................

Ukazała się nowa książka Jana Marii Jackowskiego, w której przedstawia źródła i mechanizmy tego, co obecnie dzieje się w Polsce

AKTUALNOŚCI

W Senacie RP- punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

Dodano o godzinie 10:17, 14 stycznia 2021

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przyznam, że z uwagą przysłuchiwałem się tym wypowiedziom, brałem też oczywiście udział rano w posiedzeniu naszej Komisji Ustawodawczej, podczas którego procedowaliśmy nad tym projektem uchwały, i sądzę, że mamy tutaj 2 warstwy: warstwę polityczną i warstwę merytoryczną samego tekstu. ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały na zakończenie Roku Świętego Jana Pawła II

Dodano o godzinie 12:25, 13 stycznia 2021

Senator Sprawozdawca Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie, w imieniu Komisji Ustawodawczej, ale też poniekąd jako przedstawiciel wnioskodawców, sprawozdanie o projekcie uchwały na zakończenie Roku Świętego Jana Pawła II. Druk senacki nr 285. Chciałbym podkreślić, że marszałek w dniu 8 ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Dodano o godzinie 08:13, 13 stycznia 2021

Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Przedstawiciele Rządu! Na wstępie chcę powiedzieć, że cieszę się, że ta ustawa trafiła do Senatu. Wiemy, że prace nad nią trwały dosyć długo. Wiemy też, że do parlamentu mogła trafić znacznie wcześniej, ale jest tak, jak jest. ... CZYTAJ WIĘCEJ