Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 12.11.2019,   wiceprzewodniczący komisji od 04.12.2019
Członek Komisji Ustawodawczej od 12.11.2019

 

 

AKTUALNOŚCI

W Senacie RP-punkt porządku obrad: Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2019 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Dodano o godzinie 18:24, 11 września 2020

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! No, jesteśmy świadkami dość ożywionej debaty dotyczącej wykonywania funkcji przez rzecznika praw dziecka, pana ministra Mikołaja Pawlaka. Powiem tak… Przypomnijmy, że rzecznik wykonuje swoją funkcję na podstawie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Ta ustawa powstała w ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP-punkt porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dodano o godzinie 08:14, 11 września 2020

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Prezydencie! Wysoki Senacie! Nie po raz pierwszy dotykamy kwestii związanych z szeroko rozumianą reprywatyzacją. I zawsze wysuwa się jeden generalny wniosek z tych naszych debat, dyskusji, sporów o konkretny kształt poprawek, o zakres przedmiotowy danej nowelizacji czy ... CZYTAJ WIĘCEJ