O mnie

Jan Maria Jackowski.

Dziennikarz, pisarz, od 1993 aktywny uczestnik życia publicznego. Urodził się 23 stycznia 1958 r. w Olsztynie. W 1976 r.uzyskał maturę w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Szczecinie i był finalistą II Olimpiady Historycznej. Od 1976 r. mieszka w Warszawie. Studiował historię, doktryny polityczne i prawne oraz dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Dyplom magistra historii uzyskał w 1982 r. Jest także absolwentem Podyplomowych Studiów Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu technik wizualizacji i obrazowania w 1982 r, a także absolwentem Studiów Podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im Leona Koźmińskiego w 2007 r.

W okresie studiów był związany z opozycją; uczestniczył w zajęciach Uniwersytetu Latającego (UL), następnie Towarzystwa Kursów Naukowych (TKN), sympatyzował z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, współpracował z podziemną poligrafią. 11 grudnia 2002 r. Instytut Pamięci Narodowej wydał zaświadczenie nr 618/02, w którym nadał mu staus pokrzywdzonego. Aktywnie uczestniczył również w życiu artystycznym w kręgu Galerii Repassage i Repassage 2. Uprawiał twórczość fotograficzną, był autorem 4 wystaw indywidualnych.

IPN Zaświadczenie

 

Pracę dziennikarską rozpoczął jeszcze na studiach, w 1981 r., w „Tygodniku Solidarność” (fotoreporter), jako autor tekstów zadebiutował w „Tygodniku Powszechnym” w 1982 r.

W 1983 r. został wcielony do obowiązkowej służby wojskowej; ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, praktykę dowódczą odbywał w 124 pułku obrony przeciwlotniczej w XII Zmechanizowanej Dywizji w Szczecinie.

W latach 1984 – 1990 był kolejno redaktorem i sekretarzem redakcji kwartalnika „Fotografia” w Wydawnictwie Arkady. Zajmował się krytyką artystyczną i publicystyką kulturalną. W latach 1987 – 1989 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Pracowniczej Wydawnictwa Arkady.

Od 1990 do 2010 pracował jako dziennikarz w Telewizji Polskiej.

W 1993 został powołany przez Lecha Wałesę w skład Rady d.s. Mediów i Informacji przy Prezydencie RP (do 1995). Brał udział w pracach zespołu mediów elektronicznych.

W latach 1997 – 2001 był posłem na Sejm RP (Klub Parlamentarny AWS, poseł bezpartyjny) i przewodniczył pracom sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

5 XI 2000 – Rzym, Plac św. Piotra, Jubileusz Polityków.

Od 2001 r. jest członkiem Rady Powierniczej Zamku Królewskiego.

Od 2002 do 2006 r. radny Rady m. st. Warszawy. W latach 2002 – 2005 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a następnie przewodniczącego Rady m. st. Warszawy.

W latach 2005 – 2007 był wybranym przez Sejm RP V kadencji sędzią Trybunału Stanu. Trybunał Stanu jest specjalnym sądem przed którym odpowiadają przedstawiciele najwyższych władz państwowych za naruszenie Konstytucji lub ustaw.

W wyborach parlamentarnych 9 października 2011 roku został wybrany na senatora RP w okręgu wyborczym numer 39 obejmującym obszary powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, przasnyskiego i żuromińskiego. Kandydował jako bezpartyjny zgłoszony przez komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. 16 listopada 2011 został wybrany do senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ceni sobie życie rodzinne; Żonaty od 21 stycznia 1989.

Żona Agnieszka, z zawodu filozof i pedagog, córki Joasia (ur. 1992), Marysia (ur. 1994), Ania (ur. 1995), Dominika (ur. 1997), Zosia (ur. 2002) i Helenka (ur. 2003).

DSC_0370

Hobby: sport (bieganie, pływanie, nurkowanie), zainteresowania: literatura duchowa i historiozoficzna. Książkę, którą szczególnie poleca to „Droga” św. Josemarii Escrivy de Balaguera.