Kontakt

jmj@jmjackowski.pl

Biuro Senatorskie Jana Marii Jackowskiego
06-400 Ciechanów, ul. Adama Mickiewicza 3
Tel/faks: 23 672 22 50 e-mail: biurojmj@gmail.com
czynne od poniedziałku do piątku 12.00 – 17.00
Dyrektor Biura Senatorskiego Robert Kuciński, tel. kom.887 878 889